Lösningar

Vi hjälper till med kommunikationslösningar för döva och personer med hörselnedsättning, dövblindhet, talsvårighet eller språkstörning. Vi ser till användarens behov och den omgivning som kommunikationen sker. Det är också viktigt att sätta sig in i vad användaren är van vid och vilka förkunskaper som finns. En kombination av olika hjälpmedel kan behövas.
Vi erbjuder också kommunikationshjälpmedel. Dessa erbjuds idag som arbetshjälpmedel av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Regionerna har ansvaret att erbjuda vardagshjälpmedel och Lidol har upphandlade avtal med Sveriges regioner. Exempel på lösningar som vi jobbar med:

  • Autotextning i telefonsamtal och i möten på plats. Det andra säger textas automatiskt, utan att en tredje person behöver vara med. Ett utmärkt komplement till skrivtolkning. Texten sparas. Flest användare bland personer med hörselnedsättning och de som önskar kognitiv avlastning.
  • Talsyntes i telefonsamtal och i möten på plats. Använd av personer som inte kan tala eller som föredrar att inte tala.
  • Bildtelefoni. Videotelefoni med skräddarsydd och hög kvalitet för användning av teckenspråkiga och personer som vill kunna avläsa läppar. Kan användas ihop med de statliga förmedlingstjänsterna bild- och texttelefoni. Speciallösning för dövblinda finns också.
  • Flerpartssamtal med alla. Mixa telefonsamtal oavsett om det är video eller taltelefon. Perfekt när man vill koppla in en teckenspråkstolk under pågående samtal.
  • Texttelefoni. Bygger på tekniken Realtidstext-RTT som, till skillnad från chatt, skriver tecken för tecken i realtid. RTT är ett kommande krav för Europeiska SOS-tjänster. Vi har lösning för att kunna ringa direkt till 112. Flest användare finns bland hörselnedsatta och personer med talsvårigheter. Kan användas ihop med de statliga förmedlingstjänsten för texttelefoni.
  • Varseblivning. För att kommunikationen ska bli av behöver man kunna bli kontaktad. När man inte hör behövs lamper som blinkar eller att något vibrerar.
  • Synanpassning. Möjlighet att anpassa användargränssnittet efter användarens syn-behov.

Produkterna fungerar tillsammans med hörapparater och Cochlea Implantat (CI) och finns för mobil, surfplatta, PC och Mac.
Läs mer om dessa produkter på T-Meetings hemsida.

TERA är en unik allt-i ett-lösning

TERA är en applikation för surfplatta och mobiltelefon som ger stöd i att klara samtal. Samtalet kan vara telefonsamtal, videosamtal, websamtal, men kan också användas för samtal i rummet och fungerar även tillsammans med förmedlingstjänster. TERA är en multimodal lösning (text, video/bild, ljud) som genom AI-styrd autotextning underlättar kommunikation.