Myndighet Företag och Organisation

Är er arbetsplats inkluderande?

Kan anställda använda telefon och kommunicera på ett likvärdigt sätt som andra? Går det att behålla anställningen hos er om man får sämre hörsel? Har ni kunder/patienter/brukare som ni har svårt att kommunicera med? Med smart teknik och tillgängliga hjälpmedel blir det möjligt. Vi har många års erfarenhet i området e-kommunikation och kan hjälpa er att ta fram hållbara lösningar som hjälper er att uppnå mål enligt Agenda 2030: Ingen ska lämnas utanför.

Exempel på lösningar

Välja tillgängliga och inkluderande digitala systemlösningar redan från början. När det redan finns en statliga förmedlingstjänster för bild- och texttelefoni, kan det vara viktigt att ha lösningar som fungerar ihop med dessa vid inköp och upphandling.

  • Drop-in med autotextning på plats.
  • Autotextning på hembesöket: hemtjänst eller hemsjukvård
  • Automattexta telefonsamtal via er hemsida utan att ni behöver göra stora ändringar i sin arkitektur, exemplet 1177
  • Ring en teckenspråkstolk: Regioner och tolkföretag kan erbjuda tolkning på distans (Video Remote Interpreting, VRI).
  • Flerpartsamtal-RingDirekt: Koppla in en teckenspråkstolk automatiskt i ett samtal
  • Tillgänglig kundtjänst för alla: Självklart är målet att vem som helst ska kunna ringa in oavsett funktion. Men vi har också målet att ha en dövblind i kundtjänst. Med våra lösningar är detta inte långt borta. Läs mer här…
  • Nationell förmedlingstjänst för bild- och texttelefoni (Video Relay Sevice- VRS): T-Meeting levererar denna typ av lösning till NAV i Norge.

För anställda finns att tillgå och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hjälper till. Vi kan anlitas för arbetsplatsutredning om så önskas.
Läs mer här…

Vi utbildar experterna

 Vår seniora experter hjälper er organisation att med inkluderande kommunikation både för era kunder och för era anställda. Tillsammans arbetar vi med er för att digitalisera Sverige på ett tryggt och säkert sätt och där ingen lämnas utanför. För oss är det viktigt att viktigt att lösningar innebär verklig nytta och tillför värde.

Regulatorisk följsamhet

Tillsammans digitaliserar vi Sverige tryggt och säkert. Med T-Meetings produkter får ni en hållbar digitalisering. Följande viktiga lag- och policykrav uppfylls:

• EU:s dataskyddsförordning GDPR*
• EU:s medicintekniska direktiv MDR
• Öppen standard – Totalkonversation
• Europeisk kodex för elektronisk kommunikation
• Möjlighet till krypterade samtal

*) Schrems II-domen från juli 2020 fastställde att överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES-området, endast får ske om landet kan garantera en hög skyddsnivå för uppgifterna. Personer med funktionsnedsättning är extra skyddsvärda.