Samarbete

Kontakta oss gärna för samarbete!

Vi har många års erfarenhet inom IT/Telekommunikation, test, innovation, affärs- och produktutveckling i olika faser. Det gör att vi kan ta oss an även komplexa frågeställningar kopplat till tillgänglighet. Vi har erfarenhet att söka medel för egna projekt samt hjälpt andra. Vi kan även upphandling. I satsningen Kommunikation för alla, på Facebook, delar vi med oss av tankeledarskap inom vårt expertområde: tillgänglig och inkluderande kommunikation. Genom att vi kan systematisk innovation och förändringsarbete kan vi sätta in innovation i ett större sammanhang.

Har du en projektidé?

Har du tänkt på allas likvärdighet till kommunikation? Vi hjälper dig gärna. Vår expertis inom området är att utveckla idéer till färdiga ansökningar och förankra dem hos användargrupper. Om projektet får finansiering bistår vi med bland annat inkluderande hjälpmedel, affärsanalys och teststrategi. Vi kan hjälpa dig att ansöka om finansiering för projektet. Vill du göra mesta jobbet själv kan vi agera bollplank eller göra en granskning. Vi kan upphandling.
Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!

Vi har unik och mångårig kompetens inom inkluderande telefoni, tillgänglighet och teknikutveckling. Vi är också utbildade i metodiken/ramverket Systematisk Innovation som är framtagen av Public Intelligence i Odense, Danmark för utveckling av välfärdstjänster. Det är naturligt för oss att ha användaren i fokus. Det gör att lösningarna anpassas därefter. Ofta men inte alltid innebär det digitalisering. Det kan röra sig om affärsmodellering, förändringsarbete eller ren analys och systemering.

Några av våra tidigare projekt

  • Klinisk test av hälsoapp i samarbete med Public Intelligence i EU-projekt (2020-2021)
  • Teletext.se, Lidol
  • FrittFram, T-Meeting (Flerpartsfunktion i bildtelefonisamtal)
  • Skrivtolken.se, Raftech
  • GoDis, GöteborgsOperan
  • Lidol har varit med att vinna PTS Hackathon ”Simulera webben” i kategorin – Störst nytta.

Erfarenhet av upphandling / ansökningar

Regioner, Bildtelefoni.net, PTS Innovationstävling, Vinnova, EU-ansökning, Auktoriserad Tolkservice/Nya Samtid, Regioner med flera

Aktuella samarbeten