Forskning

Konsekvenser av tjänsteinnovation – En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande
H.Carlsson S.Markgren, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet
Vi var intervjuobjekt i denna studie som delvis handlar om att offentlig sektor saknar en affärsmodell/organisation för att ta emot nya innovativa lösningar.

Systematisk Innovation, ett ramverk från Public Intelligence i Odense.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer ingående