Arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som bara behövs på arbetet. Det hjälper dig att få, behålla eller att utvecklas på ett jobb.Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK) betalar för arbetshjälpmedel. Det är möjligt att få hela kostnaden för hjälpmedlet betald inklusive arbetsplatsutredning och anpassningar. Många gånger är det bra att ta in experthjälp och först göra en arbetsplatsutredning. Du kan då göra en bättre motiverad ansökan

Arbetsförmedlingen, AF hjälper dig första året på arbetet. AF hjälper också dig som har lönebidrag. Arbetsförmedlingen har mer information om vad som gäller. Det är bra att ta kontakt med AF redan innan du påbörjar din anställning för att det ska bli rätt från början.
Inom Arbetsförmedlingen finns specialister för arbetssökande som har funktionsnedsättningar inom syn, döv och hörsel. Specialisterna är Audionomer, Dövkonsulenter, Synspecialister och SIUS-konsulenter.

Försäkringskassan, FK hjälper dig som arbetat mer än ett år på din arbetsplats, och inte har lönebidrag. FK kan också ge bidrag till direkt till arbetsgivare som köper arbetshjälpmedel. Försäkringskassan har mer information om vad som gäller. FK har också information om hur man kan ansöka som arbetsgivare.

Lagar som stödjer 

Arbetsförmedlingen Förordning SFS 2017:642 &
Försäkringskassan förordning SFS 1991:1046
För hjälpmedel i arbetet. Du kan få hjälp av en expert att utreda dina behov på arbetsplatsen.

Kontakta oss för hjälp…