Talsyntes

Talsyntes i telefonsamtal och i möten på plats. Använd av personer som inte kan tala eller som föredrar att inte tala.

Demo: Micke ringer med hjälp av TERA

Kombinera Talsyntes med Autotextning med hjälp av TERA:
Demo: Följer du solsidan