Texttelefoni

Bygger på tekniken Realtidstext-RTT som, till skillnad från chatt, skriver tecken för tecken i realtid. RTT är ett kommande krav för Europeiska SOS-tjänster. Vi har lösning för att kunna ringa direkt till 112. Flest användare finns bland hörselnedsatta och personer med talsvårigheter. Kan användas ihop med de statliga förmedlingstjänsten för texttelefoni.