TERA allt-i-ett

TERA är en allt i ett-lösning. Förändras behoven kan TERA enkelt anpassas utan produktbyte.
Exempel 1: Har använt autotextade samtal en tid men vill nu även se motparten i samtalet.
Exempel 2: Använder bildtelefoni men vill nu även använda autotextning + talsyntes.

Kombinera autotextning/talsyntes med video-/bildtelefoni. Teckenspråkiga kan nå andra på bildtelefon, ringa direkt till samhällstjänster eller ringa via förmedlingstjänst.

Autotextning i telefonsamtal eller på plats (Tal-till-Text)

Det andra säger textas automatiskt, utan att en tredje person behöver vara med. Ett utmärkt komplement till skrivtolkning. Texten sparas. Flest användare bland personer med hörselnedsättning och de som önskar kognitiv avlastning.

Talsyntes i telefonsamtal eller på plats (Text-till-Tal)

Föredrar man att inte tala själv kan TERA säga det som skrivs.

Bildtelefoni

Videotelefoni med skräddarsydd och hög kvalitet för användning av teckenspråkiga och personer som vill kunna avläsa läppar. Kan användas ihop med de statliga förmedlingstjänsterna bild- och texttelefoni. Speciallösning för dövblinda finns också.

Autotextade videosamtal

Bildtelefonsamtal kan också autotextas. I denna lösning behöver båda parter ha video- eller bildtelefoni för att se varandra. Det vill säga båda behöver någon app nerladdad. Vid förskrivning av hjälpmedel går det att ansöka om anhöriglicens.

Anpassning och kompatibilitet

Möjlighet till synanpassning och uppkoppling till varseblivning. Fungerar tillsammans med hörapparater och Cochlea Implantat (CI). Det finns koppling till Varseblivning och Synanpassning.