Autotextning

Automatiskt textade telefonsamtal och möten på plats, gör det lättare för personer med hörselnedsättning att hänga med i samtalet. Ingen tredje part behöver vara med i samtalet. Ett utmärkt komplement till skrivtolkning. Bra även för den som av andra anledningar behöver stöd av textade samtal. Det kan vara för att minska lyssningsansträngning eller som kognitiv avlastning. Texten sparas efteråt om så önskas.
Tekniken bygger på AI/Machine Learning och produkten heter TERA.

Autotextning i möte på plats

Demo: Vad ska du göra i kväll?

Autotextning i telefonsamtal

Demo: Ska vi åka till landet?
Demo: Inköpshjälp/ Var trygg med vem du släpper in.

Autotextning i möte på plats
Demo: Vad ska du göra i kväll?

TERA: Autotextning på plats och i telefonssamtal i samma app

Användarexempel
Med TERA kan Harry ringa och ta emot telefonsamtal igen