Arbetsplatsutredning

”Jag är döv och vill ha bildtelefon med hög kvalitet för att kunna prata med andra döva och för att ringa till hörande. Vad ska jag välja? – ”Hur skaffar jag TERA-autotextade telefonsamtal som gör att jag kan ringa och ta emot telefonsamtal som alla andra?” ”Kan TERA texta möten här i rummet också?” – ”Kan TERA vara min röst?”
Vi kan svara på dessa frågor och många fler, och har många års erfarenhet av hjälpmedel för hörselnedsatta, döva, dövblinda och personer med talsvårigheter. Vi är vana vid att samarbeta med Regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vet hur det går till med förskrivning av hjälpmedel och utprovning av arbetshjälpmedel.

Så här gör vi en arbetsplatsutredning

 1. Behovsbedömning
  Vi går tillsammans igenom vad som fungerar bra på ditt arbete och vad som behöver bli bättre.
 2. Ansökan
  När vi kartlagt dina behov av hjälpmedel hjälper vi dig att göra en ansökan om arbetsplatsutredning till Försäkringskassan. Efter ett par veckor ringer en handläggare upp dig för kompletterande frågor om din hörsel och arbetssituation. Svaret från Försäkringskassan skickas hem till dig.
 3. Utredning
  Så snart du fått svar på din ansökan kontaktar du oss och vi bokar tid för ett möte. Då går vi igenom vilken hörsellösning du vill prova och visar hur den fungerar. Sedan får du prova hjälpmedlen i ditt arbete innan vi utvärderar. Om allt fungerar bra ansöker du om produkten. Vi hjälper dig hela vägen!
 4. Beslut
  Vi håller kontakten med varandra under hela processen, men Försäkringskassans beslut skickas endast till dig. Kontakta oss så snart du fått deras svar.

Kontakta oss.