Varsebox

Lidol – VARSEBOX kopplar säkert och enkelt ihop varseblivning med telefon eller bildtelefon. VARSEBOX fungerar ihop med Signolux, Silent Alert, Transistor – Lynx samt Bellman & Symfon telefonsändare.
Använd RJ11 kabel (följer med telefonsändaren).

VARSEBOX - anslutning av varseblivning

Med Lidol – VARSEBOX kan du ansluta två digitala konton – helt utan verktyg!

Vid köp ihop med T-Meeting produkt från Lidol levereras VARSEBOX färdigkonfigurerad, klar att koppla in!

  • Anslut till nätverket med nätverkskabelnSchematisk inkopplingsanvisning varsebox

  • Inget eget abonnemang behövs

Läs mer i vår broschyr: Lidol VARSEBOX

Inkopplingsanvisning: Lidol VARSEBOX inkoppling

VARSEBOX är en registrerad medicinteknisk produkt (MDR 2017/745/EU Klass ) i EUDAMED och nationella ”Hjälpmedelstjänsten”. Avsedd att användas med T-Meeting kommunikations-program för att förmedla ringsignal till varseblivning. Kan även användas med annat motsvarande program.