Kompetensstöd

Vi delar gärna med oss av de kunskaper vi fått av många års samlade erfarenheter. Vi utbildar experterna. Områdena är Komplett kommunikation, tillgänglighet- särskilt då områdena döva, dövblinda, hörselskadade och NPF och  välfärdsteknik och innovation.

  • Tillgänglig myndighet och systematiskt förändringsarbete
  • GDPR-säker kommunikation med tillgänglig öppen standard
  • Föreläsningar och workshops

Samarbetspartners, nu och tidigare

Europea, Omnitor, GöteborgsOperan, Public Intelligence DK, Svensk skrivtolkning, BR-Ström, Aximore, Juristfirman Vide, eFrid och rt-labs.

Erfarenhet av upphandling / ansökningar

Regioner, Bildtelefoni.net, PTS Innovationstävling, Vinnova, EU-ansökning, Auktoriserad Tolkservice/Nya Samtid, Regioner med flera