Våra tjänster

Vi delar gärna med oss av de kunskaper vi fått av många års samlade erfarenheter. Områdena är välfärdsteknik och innovation, tillgänglighet- särskilt då områdena döva, dövbinda, hörselskadade och NPF, men även andra som äldrevård gärna i kombination med ovanstående grupper.

Hur vi kan hjälpa till

Vi har djup kunskap av upphandling, återförsäljning, tolkområdet, Systematisk innovation, personcentrering och delaktighet samt produkt/marknads-strategi.

  • Föreläsningar inom inkluderande digital kommunikation, personcentrering och välfärdsteknik.
  • Projekt inom ansökning, och utfyllnadskonsulting,
  • Förmedlingstjänster
  • Upphandlingsstöd

Systematisk Innovation

Lidol har samarbete med Public Intelligence i Odense, Danmark. Public Intelligence har skapat ett gediget ramverk, Systematisk innovation. Denna beskriver grogrunden för hur innovation skapas i samhället, hur innovativa lösningar tas fram i nära samarbete med användare och personal samt uppskalning av godkända lösningar.

Samarbetspartners, nu och tidigare

Europea, Omnitor, GöteborgsOperan, Public Intelligence DK, Svensk skrivtolkning, BR-Ström, Aximore, Juristfirman Vide, eFrid och rt-labs.

Erfarenhet av upphandling / ansökningar

Regioner, Bildtelefoni.net, PTS Innovationstävling, Vinnova, EU-ansökning, Auktoriserad Tolkservice/Nya Samtid, Regioner med flera

Vi föreläser gärna hos er:

E-Kommunikation / Tillgänglig digital kommunikation
Inkluderande kommunikation, Komplett Kommunikation, T-Meetings produktsortiment, exempelvis: Bildtelefoni, TERA-Automatisk Tel-till-text och Text-till-tal på plats och i telefoni.
Erfarenheter: Dövföreningar, HRF-föreningar, E-kommunicera, Certec informerar, Dövas dag, Konferensen Komplett Kommunikation. Vitalis.

Personcentrering
Delaktighetsmodellen, Hur det är att vara CODA (hörande barn till döva), Anhörigperspektiv på NPF, Kognitiv tillgänglighet, Anhörigperspektiv på SIP (Samordnad Individuell Plan)
Erfarenheter: Vitalis, Svenska kyrkan, NOSAM – Vårdsamverkan i VGR, Specialistkliniken Pedodonti-Folktandvården Västra Götaland

Välfärdteknik
Systematisk Innovation

Intressanta artiklar och länkar:

Konsekvenser av tjänsteinnovation – En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande
H.Carlsson S.Markgren, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet
Vi var intervjuobjekt i denna studie som delvis handlar om att offentlig sektor saknar en affärsmodell/organisation för att ta emot nya innovativa lösningar.

Läs Gunilla Karlssons blogg Välfärdsingenjören.
Gunilla är anställd på Lidol.

Systematisk Innovation, ett ramverk från Public Intelligence i Odense.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer ingående och på Svenska