Samhällsinnovation

Vi delar gärna med oss av de kunskaper vi fått av många års samlade erfarenheter. Områdena är välfärdsteknik och innovation, tillgänglighet- särskilt då områdena döva, dövbinda, hörselskadade och NPF, men även andra som äldrevård gärna i kombination med ovanstående grupper.

Hur vi kan hjälpa till

Vi har djup kunskap av upphandling, återförsäljning, tolkområdet, Systematisk innovation, personcentrering och delaktighet samt produkt/marknads-strategi.

  • Föreläsningar inom inkluderande digital kommunikation, personcentrering och välfärdsteknik.
  • Projekt inom ansökning, och utfyllnadskonsulting,
  • Förmedlingstjänster
  • Upphandlingsstöd

Systematisk Innovation

Lidol har samarbete med Public Intelligence i Odense, Danmark. Public Intelligence har skapat ett gediget ramverk, Systematisk innovation. Denna beskriver grogrunden för hur innovation skapas i samhället, hur innovativa lösningar tas fram i nära samarbete med användare och personal samt uppskalning av godkända lösningar.

Samarbetspartners, nu och tidigare

Europea, Omnitor, GöteborgsOperan, Public Intelligence DK, Svensk skrivtolkning, BR-Ström, Aximore, Juristfirman Vide, eFrid och rt-labs.

Erfarenhet av upphandling / ansökningar

Regioner, Bildtelefoni.net, PTS Innovationstävling, Vinnova, EU-ansökning, Auktoriserad Tolkservice/Nya Samtid, Regioner med flera