Tjänster

Vi erbjuder tjänster både hands-on och med tankeledarskap. Vi delar gärna med oss av de kunskaper vi fått av många års samlade erfarenheter.

Områdena är välfärdsteknik och innovation, tillgänglighet- särskilt då områdena döva, dövbinda, hörselskadade och NPF, men även andra som äldrevård gärna i kombination med ovanstående grupper.

Vi har djup kunskap av upphandling, återförsäljning, tolkområdet, Systematisk innovation, personcentrering och delaktighet samt produkt/marknads-strategi.

  • Föreläsningar inom inkluderande digital kommunikation, personcentrering och välfärdsteknik.
  • Projekt inom ansökning, och utfyllnadskonsulting,
  • Förmedlingstjänster
  • Upphandlingsstöd

Samarbetspartners tidigare och nu:
T-Meeting, GöteborgsOperan, Nya Samtid, PublicIntelligence, Svensk skrivtolkning, Juristfirman Vide, eFrid och rt-labs.

Vi har arbetat med upphandling / ansökningar till:
Regioner, Bildtelefoni.net, PTS Innovationstävling, Vinnova, EU-ansökning, Regioner med flera