Rådgivning

Vilka hjälpmedel för e-kommunikation passar bäst?

När kommunikation fungerar bra funderar vi inte så mycket på vad det beror på. Vi är som fiskar som inte vet vad vatten är. När någon har en hörselnedsättning eller kommunicerar på ett annat sätt inser vi att åtminstone någon behöver kompensera på något sätt. Det kan exempelvis vara med hörapparat, tolk eller så anställer man en teckenspråkig person. Även den fysiska miljön, hur möten förbereds, värderingar och vad de individerna har med sig i bagaget är viktigt att ta hänsyn till. Ofta behövs en kombination av olika hjälpmedel för att lösa ett problem. På detta behöver man känna till vilka hjälpmedel som finns till handa.

Vi hjälper er med

  • Arbetsplatsutredning hjälpmedel
  • Vem har rätt till vardagshjälpmedel och hur jobbar regionerna
  • Hur er arbetsplats kan bli mer inkluderande och kommunicera smartare
  • Projekt där kommunikation för alla och Agenda 2030 är viktigt

Föreläser också

  • Så här telefonerar hörselskadade, döva och dövblinda
  • Användar- och anhörigperspektiv
  • Delaktighet och individen i centrum
  • Om hjälpmedel i vardagen och på arbetet
  • Produktvisning T-Meeting
  • Tillsammans  digitaliserar vi Sverige tryggt och säkert

Vi utbildar experterna

Våra seniora experter förstår komplexa situationer och kan föreslå enklast möjliga lösning. Det kan handla om att koppla upp teckenspråkstolk automatiskt i ett samtal; hur autotextning av samtal kan ske på ett enkelt sätt utan att organisationen behöver göra stora ändringar i sin arkitektur; att välja en kommunikationslösning som uppfyller kommande tillgänglighetskrav och Agenda 2030. Vi utbildar experterna.