Varseblivning

Det behövs något extra när man inte hör om någon ringer. Våra produkter fungerar tillsammans med gängse varseblivning på marknaden. TM-Alert är T-Meetings egen lösning. Denna bär du med dig på armen, runt halsen eller i fickan. 

Varsebox är en lösning Lidol tagit fram för att underlätta för personal på fältet att på ett smidigt sätt göra installation hemma hos slutanvändare.