Hjälpmedel

Hjälpmedel är avsett att så långt möjligt kompensera en persons funktionsnedsättning så att denne kan leva ett liv som alla andra. Våra hjälpmedel kan komplettera andra hjälpmedel t.ex hörapparat, cochlea implantat och synhjälpmedel eller användas som enda hjälpmedlet. Sveriges regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassan hanterar hjälpmedel inom området Elektronisk kommunikation och Alternativ telefoni.

Hjälpmedel på arbetet

Rätt teknik kan göra det lättare att få eller behålla ett jobb. Det underlättar kommunikation mellan kollegor, med chef och med kunder. För hjälpmedel som bara behövs på arbetet ansvarar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Första året på nytt arbete eller lönebidrag är det Arbetsförmedlingen annars Försäkringskassan. Man kan få hela kostnaden för hjälpmedlet betald inklusive arbetsplatsutredning och anpassningar. Läs mer om arbetshjälpmedel här.

Hjälpmedel i vardagen

För att må bra behöver man kunna nå andra och bli nådd. Vi behöver alla vara del i en social gemenskap. Det är viktigt att tekniken är enkel och stöttar på rätt sätt. Sveriges regionerna förskriver hjälpmedel i vardagen. Regionen skall hjälpa till att utreda behovet och därefter föreslå hjälpmedel. Personen skall vara delaktig i valet av hjälpmedel. Läs mer om vardagshjälpmedel-region här.

Användningsområden

Vi hjälper till med samtal på plats när någon i samtalet är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter. Vi har också lösningar för telefoni för samma målgrupper. Det är telefon man tar till när inget annat fungerar och vissa tjänster kan bara göras över telefon. Våra produkter passar även för personer med dövblindhet. Det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet. ‘Ingen ska lämnas utanför’. Läs mer om hur våra produkter används här.

Om våra produkter

Lidol arbetar med de bästa lösningarna på marknaden i området och har därför valt T-Meetings lösningar. T-Meeting är utvecklad i Europa och är GDPR-säker. Den unika AI/ML-motorn Tera-AI är också utvecklad av T-Meeting/Europea i Malmö AB. Samtal kan krypteras.

Varseblivning: Lidols Varsebox hjälper till att koppla ringsignalen till varseblivning (blinkande lampor, ljud och vibration efter behov)

Synanpassning: Dövblinda var de första användarna av Totalkonversation. Självklart kan våra produkter anpassas efter användarens specifika behov av kommunikation. Synanpassningar i form av storlek och färg på text . På TM-PC finns ett unik funktion för inställning av ikonstorlek. Det finns möjlighet till anslutning till punktskrift-skrivare (Braille).