Bildtelefoni

Den klassiska lösningen. Så enkelt som möjligt för teckenspråksanvändare. Videotelefoni med skräddarsydd och hög kvalitet för användning av teckenspråkiga och personer som vill kunna avläsa läppar. Kan användas ihop med de statliga förmedlingstjänsterna bild- och texttelefoni. Speciallösning för dövblinda finns också. Inbyggd texttelefon.
Telefonsvarare som text eller video. Läs mer på TM – Videokommunikation för alla

Traditionell bild- och texttelefoni

Ring direkt till annan som har bildtelefon (t.ex. döv, anhörig eller kollega) – eller- via den statliga förmedlingstjänsten som har teckenspråkstolk. TM-produkterna har funktioner som bild- och texttelefoni, realtidstext, HD-video och ljud, realtidstext, varseblivnig, punktskriftsstöd, telefonsvar och synanpassningsmöjligheter etc.

olika sätt att ringa på

De facto-standard för tillgänglig distanskommunikation är den öppna standarden Totalkonversation. Sverige har varit ledande i att ta fram denna. Gunnar Hellström fick 2013 sveriges dövrörelses finaste pris: Kruth-medaljen för sitt arbete. T-Meeting förvaltar detta arv.