Vardagshjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel för vardagen görs av din region. Du har rätt till telefonihjälpmedel om du behöver det. Regionen lär ut hur det funkar och ger dig support.När du redan fått hjälpmedel kan dina behov förändras. Du har rätt att gå till regionen igen och få något justerat. 

1. Kontakta regionen där du bor

Var i regionen och vad det heter beror på. Det heter olika i olika regioner: Alternativ telefoni (vanligast), Hörcentralen, Pedagogiska hörselvården, Hörsel- och Döv Habiliteringen eller Dövteam/ Dövblindteam… I en del regioner kan du gå direkt till ’Alternativ telefoni’. Ibland behövs remiss från audionom först.

2. Förskrivare utreder behov och provar ut

När du fått bokad tid och är på plats så berättar du om ditt behov av likvärdig telefoni och annat (exempelvis varseblivning). Den du träffar utreder och fattar beslut. När det är klart så sker utprovning av hjälpmedel. En förskrivare hjälper dig och är den som lägger beställningen. Vanliga lösningar:

Bara bildtelefoni /bara texttelefoni? Välj TM.
Autotextade telefonsamtal & möten på plats? Välj TERA Mobile/Touch
Bildtelefoni plus/eller autotextning/talsyntes? Välj TERA Mobile/Touch.
Dövblind? TM-PC STD
Texttelefoni med analog uppkoppling? TK-tillägg

TERA är en allt-i-ett-lösning. Dina behov, styr vilka funktioner som slås på. Här finns mer information om hjälpmedel vi är återförsäljare för.

3. Pedagoger och tekniker hjälper dig

Regionerna har även pedagoger som hjälper dig med att använda det nya. Förutom att förstå hur man gör så kan man behöva träna sig på i vilka situationer som man ska använda den. Träna är viktigt. När det gäller telefoni så är det minst två i ett samtal. Det kan ta lång tid för andra att vänja sig vid att ringa till en om de inte gjort det förut, eller inte gjort det på länge. Här kan det behövas uppmuntran. Vid tekniska problem har regionen tekniker som hjälper till.

4. Kom ihåg: Anhöriglicens för nära och kära

Det är möjligt att få anhöriglicens. Det innebär att någon du har närkontakt med också får en app. De kan också ringa dig.. Om det räcker med att bara använda TERA :att det mottagaren säger skrivs automatiskt – så behöver inte den anhörige någon särskild app. Denne använder sin vanliga telefon.

Lagar som stödjer 

Hälso – och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientlagen (2014:821)
Har du behov av kommunikativa hjälpmedel i vardagen har du rätt att få det, och har rätt att välja det hjälpmedel som passar dig bäst.

Kontakta oss för hjälp…