Om oss

God kommunikation är förutsättning för hälsa, delaktighet, livskvalitet och ett självständigt liv. Lidol gör att personer med funktionsnedsättning kompenseras med kommunikationsverktyg, Genom lång erfarenhet och samarbete med användare, samlar och förmedlar vi kunskap som kan spridas i samhället

Lidol

Lidol är återförsäljare av T-Meetings produkter i Sverige. Dessa kan fås som vardagshjälpmedel genom region eller som arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Dessa finns upphandlade i Sveriges regioner genom Lidol. Lidol erbjuder information, utbildning och support för strateger, chefer, hjälpmedelskonsulenter/förskrivare, pedagoger, tekniker och användare.  Vi hjälper även till med rådgivning, föreläser och samarbetar i olika hjälpmedels- och eHälsoprojekt. Läs mer om våra tjänster här.

T-Meeting är en produktfamilj från Europea i Malmö AB (Europea). T-Meeting har hand om support för produkterna gentemot våra kunder. För information om support kring T-Meetings produkter samt avtalssupport från Lidol läs mer här.

Kommunikation för alla är vår passion

Vi har många års erfarenhet av tillgänglig e-kommunikation för alla, både i arbetet och privat. Vi är själva anhöriga till döva, dövblinda eller har döva medarbetare. Sedan TERA kom 2018 arbetar vi även med målgruppen personer med måttligare hörselnedsättning och även personer med talsvårigheter. Vi arbetar även inom NPF-området. 

Lidol bygger på vår verksamhet som bedrivits sedan 1986. Från början under namnet Raftech. Kvalitet har sedan starten varit av största vikt. Verksamheten startade först inom ljud- och bildområdet och med kunder som AVAB, Stora teatern och GöteborgsOperan. Samarbetet med GöteborgsOperan varade i många år. Under senare år har vi hjälpt dem med ett arbete inom området tillgänglighet.

Lidol

Du är hes du har hosta och intet du tål
Då måste du prova med Forsbergs Lidol

Vår grundare Fredrik Forsbergs farfar hade chokladfabrik. Företagsnamn och logotyp kommer från bröstkaramellen Lidol, tillverkad av Forsbergs Choklad- och Konfektyrfabrik. Andra populära produkter var Ullevikola och Mexicanare Redan ingenjör Andrée hade karameller från fabriken. Läs: Svenska Dagbladet 1896-12-09/ sid 3

klipp från SvD om karameller till Andrées luftfärd

Vi är registrerade för F-skatt
Organisationsnummer 556945-7046
Bank Nordea Plusgiro 68 97 38-3