Om oss

Lidol

Lidol är återförsäljare av T-Meetings produkter i Sverige. Produkterna kan fås som vardagshjälpmedel genom din region eller som arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. T-Meeting finns upphandlat i Sveriges regioner genom Lidol. Lidol erbjuder utbildning och support för hjälpmedelskonsulenter, tekniker och andra som träffar användare. Vi informerar också om våra produkter till våra målgrupper. Vi hjälper även till med rådgivning till den som behöver våra hjälpmedel, föreläser för alla som behöver veta mer och är samarbetspartners i olika hjälpmedels- och eHälsoprojekt. Läs mer om våra tjänster här.

T-Meeting

T-Meeting är en produktfamilj från Europea i Malmö AB (Europea). Europea har levererat tillgängliga, säkra, pålitliga samt anpassade kommunikationslösningar till statliga myndigheter, regioner och kommuner i mer än 20 år. T-Meeting har hand om  support för produkterna gentemot våra kunder. För information om support kring T-Meetings produkter samt avtalssupport från Lidol läs mer här.

Kommunikation för alla är vår passion

Lidol har många års erfarenhet av området bild- och texttelefoni för döva, dövblinda och gravt hörselskadade. Vi är själva anhöriga till döva eller har döva medarbetare. Från det att T-Meetings TERA kom 2018 arbetar vi även med personer med måttligare hörselnedsättning och även personer med talsvårigheter. Vi arbetar även inom NPF-området. 
Vi kan teknik, har arbetet som leverantör för tolktjänst och forskar ständigt i hur man kan kombinera olika tekniklösningar så att vi för större delaktighet is samhället: Ingen ska lämnas utanför.

Lidol bygger på vår verksamhet som bedrivits sedan 1986. Från början under namnet Raftech. Kvalitet har sedan starten varit av största vikt. Verksamheten startade först inom ljud- och bildområdet och med kunder som AVAB, Stora teatern och GöteborgsOperan. Samarbetet med GöteborgsOperan varade i många år. Under senare år har vi hjälpt dem med ett arbete inom området tillgänglighet.

Lidol

Du är hes du har hosta och intet du tål
Då måste du prova med Forsbergs Lidol

Vår grundare Fredrik Forsbergs farfar hade chokladfabrik. Företagsnamn och logotyp kommer från bröstkaramellen Lidol, tillverkad av Forsbergs Choklad- och Konfektyrfabrik. Andra populära produkter var Ullevikola och Mexicanare Redan ingenjör Andrée hade karameller från fabriken. Läs: Svenska Dagbladet 1896-12-09/ sid 3

klipp från SvD om karameller till Andrées luftfärd

Vi är registrerade för F-skatt
Organisationsnummer 556945-7046
Bank Nordea Plusgiro 68 97 38-3