VÄSTRA GÖTALAND

Upphandlingsdokument

Extra dokumentation

Vanliga frågor

Jag behöver TERA. Finns den upphandlad i VGR?
Ja, TERA är upphandlad. TERA finns med i prislistan som tillägg enligt nuvarande avtal RS2018-05280. Den finns dock ännu inte med i Hjälpmedelshandboken Västra Götalandsregionen.

Det är Beredningsgrupp Handbok och sortiment som ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.