Flerpartssamtal

Med TM-PC är det möjligt att agera sambandscentral. Det går att koppla upp fyra parter i ett bildtelefonsamtal. Alla andra som är uppkopplade i samtalet ser alla inkopplade samtidigt- utan att de behöver göra någonting. De kan till och med använda konkurrenternas produkter. Det här är essensen av öppen standard och innovation. Ett praktiskt exempel på användning är att koppla in en teckenspråkstolk från den statliga tjänsten bildtelefoni.net som är öppen dygnet runt, året runt..