Vi föreläser

Hur ringer man en döv? Vilka kommunikationslösningar är bra för min arbetsplats? Hur kan vårdpersonal kommunicera med hörselnedsatta och döva? Vad ska jag tänka på när jag planerar ett äldreboende som tar hänsyn till alla äldre som hör lite dåligt? Hur inkluderar vi för personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter och/i kombination med kognition?

Kontakta oss så visar vi gärna produkter som kan hjälpa er. Vi har också specialområden:

Fredrik Forsberg

Smarta kommunikationslösningar

Ingen ska lämnas utanför är ett viktigt mål i Agenda 2030. Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning. Gör detta med teknik som visar på samhällsnytta.

Regulatorisk följsamhet, MDR, GDPR m.m.

Är er tekniklösning hållbar? Lär mer om EU:s dataskyddsförordning GDPR, det Medicintekniska direktivet, MDR, Öppen standard enligt Totalkonversation & Europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Vad är bra textning?

Fredrik är grundare av skrivtolkföretag och har djup erfarenhet av autotextning (AI/ML) i telefoni och i möten på plats. Fredrik berättar hur autotextning, skrivtolkning och eftertextning skiljer sig åt.

Gunilla Karlsson

Coda och Spetspatient

Gunilla är uppväxt med döva föräldrar och är styrelseledamot i CODA International. Hon berättar om Hörande Barn till Döva i ett livsperspektiv – även anhörigperspektivet Döva i vård och omsorg.

Design, test och kundresa

Vilka testmetoder som finns och vad de syftar till. Gunilla sätter också design och kundresa i sitt sammanhang. Hon är civilingenjör och har arbetat många år i industrin med teststrategi, test och användbarhet. Gunilla är även utbildad i metodik för systematisk innovation och regelverk för medicintekniska produkter.

Delaktighet och personcentrering

Vad betyder tillgänglighet och delaktighet? Ulf Jansons delaktighetsmodell, ursprungligen framtagen för skolan, reder ut begreppen och hjälper oss att få till en inkluderande arbetsplats. Gunilla föreläser även om kognitiv tillgänglighet.

Läs gärna Gunillas blogg Välfärdsingenjören

Isabel Engwall

Hjälpmedel och rättigheter

Vart vänder man sig för att få hjälpmedel inom kommunikation för döva, hörselskadade och döva? Vad finns att välja på och vad är för-och nackdelar med olika alternativ?

Hörselnormer och bemötande

Betyder döv att man inte hör alls? Teckenspråket behövs det längre? Är Döva dåliga på svenska? Vilka fördomar finns och hur påverkar okunskap och bemötande dövas vardag? Isabel är själv Döv.
Användning av tolk

Kan man alltid använda tolk på distans?

Pandemin har ökat intresset för digitala möten. Men kan teckenspråkstolk på plats ersättas av tolk på distans?

leende kvinna med långt blont hår