Lidol – Komplett kommunikation

Vi gör att personer med funktionsnedsättning kompenseras med kommunikationsverktyg, vilket innebär kommunikation på lika villkor – och därmed ökad livskvalitet.
Det gäller både telefoni och möten som sker digitalt eller på plats.

Att kunna prata med vänner, direkt och obehindrat
– precis som alla andra kan

Våra produkter gör att personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter och/eller språkstörning, kompenseras med kommunikationsverktyg. Lidol har avtal med Sveriges regioner och produkterna finns även som arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

”Nu kan jag ring och boka/avboka besök på vårdcentralen”

Samhället utgår från att alla kan tala i telefon. Med hjälp av TERA kan personer med hörselnedsättning och dövhet också göra det. Att vara nåbar innebär samhörighet, trygghet och likvärdighet. TERA är en lösning inom Komplett kommunikation från T-Meeting.

Rådgivning kring hjälpmedel

Behöver ni hjälpmedel för telefoni och möten som sker digitalt eller på plats? Vi ger råd till personer som behöver hjälpmedel, arbetsgivare, myndigheter och organisationer. Vi hjälper också professionella som har kontakt med användare.
Läs mer om rådgivning här …

Vi föreläser och utbildar

Vi har seniora experter inom inkluderande kommunikation och hjälpmedel. Vi kan också hjälpa er organisation när ni vill öka tillgängligheten för era kunder och era anställda. Tillsammans arbetar vi med er för att digitalisera Sverige på ett tryggt och säkert sätt där ingen lämnas utanför.
Vi kommer gärna till er och föreläser…

Behovet är stort

Det finns uppemot 2 miljoner hörselskadade och döva i Sverige. Av personer över 65 år har 38% (793 000 personer) sådana problem med hörseln att de har svårigheter att delta i samtal. Hörapparater är fantastiska men de räcker inte alltid till. För att må bra är det viktigt att kunna kommunicera med andra. Både planerade samtal och småprat är viktigt och för att klara detta kan kombinationer av hjälpmedel behövas. När man mår bättre orkar man umgås mer med andra. Delaktighet bidrar till god hälsa och livskvalitet.

För dig som vill hålla dig uppdaterad

Det händer mycket inom området. För att följa med i senaste nytt är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev.