Om oss

Verklig nytta och värde
Dela kunskap
Smidigt förhållningssätt och tillit

Vad vi ser nu är spännande. Teknik som utvecklats i många år inom hjälpmedelsområdet kan nu vara till nytta för alla. Ett av våra absoluta specialområden är inkluderande e-kommunikation. Vi är återförsäljare av T-Meetings produkter i Sveriges regioner. Dessa är nu högintressanta även för myndigheter och företag. Mycket som anses som självklart är inte det för alla. Ett exempel är att ha ett eget telefonnummer. Med rätt val av teknik är detta möjligt. Med T-Meetings produkter kan stora grupper, som tidigare stått utanför, komma med. 

Lidol har mångårig erfarenhet av tillgänglighet, framför allt inom kommunikation och delaktighet för döva, dövblinda, hörselskadade, NPF, samt äldrefrågor i kombination med detta. För oss är det viktigt att alla får samma rättigheter till kommunikation.

Digitalisering är viktigt för att uppnå delaktighet för alla, men även för att få ett smartare samhälle som kan säkra välfärden. Säkrad välfärd och eHälsa låter sig dock inte göras automatiskt. Vi bidrar med ingenjörskap, mångårig erfarenhet av produktutveckling inom IT och entreprenörskap. Det är också nödvändigt att arbeta metodiskt. Det gör vi med hjälp av bland annat ramverket Systematisk Innovation som kommer från Public Intelligence i Danmark. 

Vi samarbetar gärna med målet att skapa ett bättre samhälle och arbetar bland annat med 

  • projektansökningar
  • upphandlingar
  • innovations- och förändringsarbete
  • konsulter i projekt och produktutveckling
  • tankeledarskap: föreläsningar, artiklar, analyser och utredningar