Om Lidol

Vad vi gör

Vi hjälper verksamheter att kontinuerligt bygga värde. Genom att identifiera utmaningar och skapa förståelse för var vinster kan göras lägger vi en god grund för systematiskt innovationsarbete. Därefter hjälper vi till från idé till produkt/tjänst, teststrategi och implementering.  Väl på plats kan vi stötta med produktledning.

Kompetens

Vi har djup kompetens inom funktionsvariation, digital inkludering och teknikutveckling både i teori och i praktik. Det är naturligt för oss att ha användaren i fokus. Det gör att lösningarna anpassas därefter. Ofta men inte alltid innebär det digitalisering. Det kan röra sig om affärsmodellering, förändringsarbete eller ren analys och systemering.

Värderingar

Det är viktigt att lösningar innebär verklig nytta och tillför värde.
Vi delar gärna med oss av de kunskaper vi har byggt upp.
Vi har ett agilt/smidigt förhållningssätt där tillit är viktigt.

Erfarenheter och referenser

  • T-Meeting: Bildtelefoni, information på teckenspråk, upphandling, tjänstedesign och marknadsföring, konferensvärd
  • PTS Innovationsprojekt –  GöteborgsOperan, Skrivtolken.se, Teletext, T-Meeting Fritt Fram: förstudier, ansökan och projektledning
  • Vinnova – Verklighetslabb: ansökan

Engagemang

Det är viktigt att ta ansvar i samhället och vi engagerar oss i

  • West Coast Miners- en Sverokförening
  • NPF-Ninjas och medborgarsamverkan
  • CODA Nordic

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik