Lidol – Komplett kommunikation

Vi gör att personer med funktionsnedsättning kompenseras med kommunikationsverktyg, vilket innebär kommunikation på lika villkor – och därmed ökad livskvalitet.
Det gäller både telefoni och möten som sker digitalt eller på plats.

Hjälpmedel inom hörsel, döv och tal

Hjälpmedel med hög kvalitet är viktigt för att alla ska kunna kommunicera. Därför har vi valt att vara återförsäljare för T-Meetings lösningar. T-Meeting finns som hjälpmedel för hörselnedsatta, döva, dövblinda och personer med talsvårigheter, och erbjuds av regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Läs mer om hjälpmedel från T-Meeting…

Rådgivning kring hjälpmedel

Behöver ni hjälpmedel för telefoni och möten som sker digitalt eller på plats? Vi ger råd till personer som behöver hjälpmedel, arbetsgivare, myndigheter och organisationer. Vi hjälper också professionella som har kontakt med användare.
Läs mer om rådgivning här …

Vi föreläser och utbildar

Vi har seniora experter inom inkluderande kommunikation och hjälpmedel. Vi kan också hjälpa er organisation när ni vill öka tillgängligheten för era kunder och era anställda. Tillsammans arbetar vi med er för att digitalisera Sverige på ett tryggt och säkert sätt där ingen lämnas utanför.
Vi kommer gärna till er och föreläser…

Behovet är stort

Det finns uppemot 2 miljoner hörselskadade och döva i Sverige. Av personer över 65 år har 38% (793 000 personer) sådana problem med hörseln att de har svårigheter att delta i samtal. Hörapparater är fantastiska men de räcker inte alltid till. För att må bra är det viktigt att kunna kommunicera med andra. Både planerade samtal och småprat är viktigt och för att klara detta kan kombinationer av hjälpmedel behövas. När man mår bättre orkar man umgås mer med andra. Delaktighet bidrar till god hälsa och livskvalitet.

För dig som vill hålla dig uppdaterad

Det händer mycket inom området. För att följa med i senaste nytt är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev.