Lidol – Komplett kommunikation

Vi gör att personer med funktionsnedsättning kompenseras med kommunikationsverktyg, vilket innebär kommunikation på lika villkor – och därmed ökad livskvalitet. Det gäller både telefoni och möten som sker digitalt eller på plats.

Produkter

Lidol är återförsäljare för T-Meetings produkter och vi har upphandlade avtal med Sveriges regioner. Regionens personal hjälper till med utprovning, utbildning och uppföljning. Läs mer om hur det går till att få hjälpmedel såsom Tera-textade telefonsamtal/ talsyntes eller TM-bildtelefoni

Vi hjälper er med tillgänglighet

T-Meetings unika produkter erbjuder funktionellt likvärdig telefoni och kommunikation för hörselskadade, döva och dövblinda. Se mer om våra tjänster när det gäller expertis, helhetslösningar och produkter inom Komplett Kommunikation. Vår passion och kompetens finns både inom användarupplevelse, tillgänglighet, teknik och tjänstelösningar.

För dig som vill hålla dig uppdaterad

Det händer mycket inom området. För att följa med i senaste nytt är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det här är Komplett kommunikation

Svenska T-Meeting har lång erfarenhet av området Alternativ telefoni/Totalkonversation. På senare år har produktfamiljen utvecklats mycket snabbt och har nu världsunika egenskaper. En viktig milsten passerades 2018 då Tera-AI/ML kom. Nu är det möjligt att autotexta helt vanliga telefonsamtal. Det ger åtkomst till samhällsviktig telefonservice för hörselskadade. Då kom även Tera-Tal som är Talsyntes, ett stöd för alla som inte kan eller föredrar att inte tala själva.

Till detta går det att använda video i samtal precis som förut. TERA har allt inbakat och för att beskriva det som är under utveckling döpte T-Meeting och Lidol detta till Komplett kommunikation. Det här är teknik som är framtagen för extremanvändare och nu finns teknik som är bra för alla. Genom universell utformning och inkluderande design bidrar vi till att ingen lämnas utanför.

Bjud in oss så berättar vi gärna mer!

Vad behövs för att skapa kommunikationsmiljöer där även personer med hörselnedsättning får vara med. Det finns uppemot 2 miljoner hörselskadade och döva i Sverige. Lidol har seniora experter inom tillgänglighet för döva, dövblinda och hörselskadade. Exempel:

  • Om T-Meetings produkter
  • Bildtelefoni för teckenspråkiga och andra: samtal och tolkning – hur funkar det?
  • Vad innebär autoextning i telefon och på plats – och hur vet man om det funkar bra?
  • Delaktighetsmodellen: ett redskap för att granska sin verksamhet
  • Standarder och säkra molnlösningar för digital kommunikation
  • Läs mer…

Gå vidare med samarbete

Lidol har många års erfarenhet inom IT/Telekommunikation, test, innovation, affärs- och produktutveckling i olika faser. Det gör att vi kan ta oss an även komplexa frågeställningar kopplat till tillgänglighet. Vi har erfarenhet att söka medel för egna projekt samt hjälpt andra. Vi kan även upphandling. I satsningen Kommunikation för alla, på Facebook, delar vi med oss av tankeledarskap inom vårt expertområde: tillgänglig och inkluderande kommunikation. Genom att vi kan systematisk innovation och förändringsarbete kan vi sätta in innovation i ett större sammanhang.