Tillgänglig kommunikation


Kommunikation
på lika villkor

Vi gör att personer med funktionsnedsättning kompenseras med kommunikationsverktyg, vilket innebär kommunikation på lika villkor – och därmed ökad livskvalitet. Det gäller både telefoni och möten som sker digitalt eller på plats.

Det måste vara enkelt för andra att prata med en, annars gör de inte det.

Telefoni och nåbarhet är viktigt för alla

Alla förväntas vara anträffbara på telefon, inte minst av myndigheter och vård. Telefon är det man tar till när inget annat fungerar och det gäller också kontakt med nära och kära. Döva använder både teckenspråk och skriven svenska.

Hade jag inte svarat i telefon hade jag fått vänta i 5 veckor på undersökning. Nu blir det i morgon.

Delaktighet startar i mötet med andra

Vi har alla träffat någon med hörselnedsättning. 40 % av personer som är 65+ har svårt att delta i samtal på grund av sin hörselnedsättning. Att inte höra innebär sämre möjlighet till social samverkan och till att få information.

För att säga saker i rätt sammanhang behöver man följa med i vad andra pratar om.


Vi har lösningarna

Behöver ni hjälpmedel för telefoni och möten som sker digitalt eller på plats? Vi har seniora experter inom hjälpmedel inom e-kommunikation, samt tolktjänst inom områdena teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Vi är återförsäljare av TERA och andra T-Meetings produkter och har avtal med Sveriges regioner.

Vi föreläser och utbildar

Lidol har expertis inom tillgänglighet, och teststrategi.
Vi kommer gärna till er ledningsgrupp och ger en inspirationsföreläsning.
Vi erbjuder utbildning från tekniklösning och AI-användning till mänsklig kommunikation.
Vi kommer gärna till er och föreläser…

Rådgivning och test

Tillsammans arbetar vi för att digitalisera Sverige på ett tryggt och säkert sätt där ingen lämnas utanför.
Vi ger råd till enskilda, arbetsgivare, myndigheter och organisationer. Vi hjälper också till med validering, utvärdering, användartest och teststrategi.
Läs mer om rådgivning här …