Lidol – inkluderande kommunikation

Lidol är återförsäljare för T-Meeting i Sverige. T-Meeting erbjuder tillgänglig telefoni och kommunikationslösningar för hörselskadade, döva och dövblinda. Denna molnsäkra teknik är världsunik inom digitalisering och tillgänglighet. Lidol har upphandlade avtal med Sveriges regioner.

Skaffa TM/TERA nu:
Bildtelefon och/eller textade telefonsamtal som hjälpmedel


För dig inom förskrivning:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Universell utformning och kommunikation för alla

Vi hjälper er att skapa tillgängliga kommunikationsmiljöer här och på distans. Efter att i många år skapat lösningar för extremanvändare så finns det nu tillgängliga kommunikationslösningar för alla. Genom universell utformning och inkluderande design bidrar vi till att ingen lämnas utanför.

Vi föreläser och utbildar

Vad behövs för att skapa kommunikationsmiljöer där även personer med hörselnedsättning får vara med. Det finns uppemot 2 miljoner hörselskadade och döva i Sverige. Lidol har seniora experter inom tillgänglighet för döva, dövblinda och hörselskadade. Exempel på områden:

  • Om T-Meetings produkter
  • Bildtelefoni för teckenspråkiga och andra: samtal och tolkning – hur funkar det?
  • Vad innebär autoextning i telefon och på plats – och hur vet man om det funkar bra?
  • Delaktighetsmodellen: ett redskap för att granska sin verksamhet
  • Standarder och säkra molnlösningar för digital kommunikation

Samarbete

Vi har även många års erfarenhet inom IT/Telekommunikation, innovation, affärs- och produktutveckling i olika faser. Det gör att vi kan ta oss an även komplexa frågeställningar. Vi har erfarenhet att söka medel för egna projekt samt hjälpt andra. Vi kan även upphandling. I satsningen Kommunikation för alla, på Facebook, delar vi med oss av tankeledarskap inom vårt expertområde: tillgänglig och inkluderande kommunikation. Genom att vi kan systematisk innovation och förändringsarbete kan vi sätta in innovation i ett större sammanhang.

Våra samarbetspartners

Europea i Malmö / T-Meeting
Lidol är återförsäljare för T-Meetings produktfamilj i Sverige. Vi har avtal med alla upphandlade regioner i Sverige, mestadels med T-Meetings produkter men också med egna. Gemensamt är att de faller under området Alternativ Telefoni och möjliggör för döva, dövblinda och hörselskadade att få funktionellt likvärdig telefoni. Allt enligt principen ’ingen ska lämnas utanför’.

Public Intelligence
Enda sättet att utveckla välfärden är genom att systematiskt arbeta med förbättringar och innovation. Här finns ingen ’silver bullit’ / enkel lösning. Det viktiga är att höja värdet i det som fås ut av en lösning, oavsett om det handlar om digitalisering eller inte. Vi har sedan några år ett samarbete med Public Intelligence i Odense, Danmark. Vi är utbildade i och följer den metodik som Public Intelligence tagit fram inom Systematisk Innovation.