Vi hjälper er med välfärdsutveckling

Alla har rätt att få vara sitt bästa möjliga jag

Kostnadsfri teknik för tolkcentraler
– Coronaerbjudande –

Det är mycket tufft för dövblinda, döva och hörselskadade nu. De verksamheter de brukar besöka om veckorna har stängt ner. Ensamhet som vi vet leder till ohälsa ökar. Hörande tar till telefon som räddare i dessa lägen – men det kan alltså inte alla. Vid sjukdom och inläggning på sjukhus blir det värre. Hur säkerställs rätt vård om inte kommunikationen funkar? Hur kan anhöriga delta i planerings- och informationsmöte. Därför erbjuder nu Lidol tillsammans med T-Meeting kostnadsfri teknik för distanstolkning.

Samarbeta med oss för välfärdsutveckling

Genom universell utformning och inkluderande design bidrar vi till att ingen lämnas utanför. Vi är experter på tillgänglighet – inkluderande telefoni och tillgänglig kommunikation, teststrategi, funktionshinder (särskilt döva, dövblinda, hörselskadade och NPF). Vi har många års erfarenhet inom IT/Telekommunikation, innovation och produktutveckling i alla faser. Det gör att vi kan ta oss an även komplexa frågeställningar. Vi kan hjälpa er med:

  • tankeledarskap: föreläsningar, artiklar, analyser och utredningar
  • upphandlingar
  • projektansökningar
  • systematisk innovation och förändringsarbete
  • affärsutveckling för SME- små och medelstora företag

Våra samarbetspartners

Europea i Malmö / T-Meeting
Lidol är återförsäljare för T-Meetings produktfamilj i Sverige. Vi har avtal med alla upphandlade regioner i Sverige, mestadels med T-Meetings produkter men också med egna. Gemensamt är att de faller under området Alternativ Telefoni och möjliggör för döva, dövblinda och hörselskadade att få funktionellt likvärdig telefoni. Allt enligt principen ’ingen ska lämnas utanför’.

Public Intelligence
Enda sättet att utveckla välfärden är genom att systematiskt arbeta med förbättringar och innovation. Här finns ingen ’silver bullit’ / enkel lösning. Det viktiga är att höja värdet i det som fås ut av en lösning, oavsett om det handlar om digitalisering eller inte. Vi har sedan några år ett samarbete med Public Intelligence i Odense, Danmark. Vi är utbildade i och följer den metodik som Public Intelligence tagit fram inom Systematisk Innovation.

Universell utformning och Design för alla
Vad vi ser nu är spännande. Teknik som utvecklats i många år inom hjälpmedelsområdet Alternativ telefoni är nu bra för alla. Dessa är nu högintressanta även för alla myndigheter och företag. Produkterna vi arbetar med uppfyller Webbtillgänglighetsdirektivet som kom 2020 och Tillgänglighetsdirektivet (2025).