Inkluderande e – Kommunikation och Systematisk välfärdsinnovation

Alla har rätt att få vara sitt bästa möjliga jag

ERBJUDANDE i Coronatider:
Kostnadsfri teknik för distanstolkning från T−Meeting och Lidol

Vi hjälper er med tillgänglig digital inkludering och tar oss gärna an komplexa utmaningar. Vi har många års erfarenhet inom produktutveckling, funktionsvariation och Välfärdsutveckling. Genom att sätta användaren behov i fokus hjälper vi er med hållbara innovationer.

Tillsammans löser vi samhällets utmaningar

Vi samarbetar gärna med målet att skapa ett bättre samhälle och arbetar bland annat med 

  • projektansökningar
  • upphandlingar
  • systematisk innovation och förändringsarbete
  • affärsutveckling SME
  • tankeledarskap: föreläsningar, artiklar, analyser och utredningar


Reflektioner

Vad vi ser nu är spännande. Teknik som utvecklats i många år inom hjälpmedelsområdet är nu bra för alla. Ett av våra absoluta specialområden är inkluderande e-kommunikation. Vi är återförsäljare av T-Meetings produkter i Sveriges regioner. Dessa är nu högintressanta även för myndigheter och företag. Mycket som anses som självklart är inte det för alla. Ett exempel är att ha ett eget telefonnummer. Med rätt val av teknik är detta möjligt. Med T-Meetings produkter kan stora grupper, som tidigare stått utanför, komma med. 

Lidol har mångårig erfarenhet av tillgänglighet, framför allt inom kommunikation och delaktighet för döva, dövblinda, hörselskadade, NPF, samt äldrefrågor i kombination med detta. För oss är det viktigt att alla får samma rättigheter till kommunikation.

Digitalisering är viktigt för att uppnå delaktighet för alla, men även för att få ett smartare samhälle som kan säkra välfärden. Säkrad välfärd och eHälsa låter sig dock inte göras automatiskt. Vi bidrar med ingenjörskap, mångårig erfarenhet av produktutveckling inom IT och entreprenörskap. Det är också nödvändigt att arbeta metodiskt. Det gör vi med hjälp av bland annat ramverket Systematisk Innovation som kommer från Public Intelligence i Danmark.