Regionavtal

Det finns många regioner i Sverige. Ibland samarbetar de i upphandling. Därför finns det färre avtal än regioner. Här delar vi med oss av offentlig information angående avtalen.

Västra Götaland
Hjälpmedel för alternativ telefoni. RS2018-05280

Västernorrland
Totalkonversation i realtid 18RS6251

Sjuklövern
TOTALKONVERSATION UE/170188 
Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro

Halland
Alternativ telefoni DNRGS170340

Kronoberg
Alternativ telefoni dnr 21RGK1190

Skåne
Alternativ telefoni dnr 2020-O000259-02

Stockholm
Ref. nr. SLSO 18-1115-01

Övriga regioner

Övriga regioner handlar efter den generella prislista som publicerats i ”Hjälpmedelstjänsten”  som är en nationell informationsdatabas för hjälpmedel och drivs av Inera som är ett gemensamägt bolag mellan SKL och svenska regioner och kommuner.

Länkar

Manualer
Nedladdning
Produktinformation