TERA

TERA är ett telefonhjälpmedel som även kan hjälpa till på plats. Ett hjälpmedel* som förenklar och möjliggör kommunikation för personer med hörselnedsättning eller dövhet, med eller utan synnedsättning. TERA hjälper även personer som har talsvårigheter eller som behöver stöd av text och/eller video i samtal för att hänga med bättre. Användarens behov i kombination med vad samtalsparten klarar styr vilka funktioner som ger god kommunikation.

Tre steg i riktning mot delaktighet

1. Att klara sig själv
➢ bli uppringd och ringa andra på telefon, utan tolk
➢ få kommunikationsstöd i möten på plats, “skrivtolk i fickan”

2. Vara nåbar för andra
➢ bli uppringd direkt på ditt mobilnummer
➢ ta emot och läsa telefonsvararmeddelanden, de sparas som text

3. Vara ett stöd för andra:
Den som har TERA kan hålla kontakt med personer som har
➢ telefon
➢ texttelefon
➢ bildtelefon

Tillgänglighet & Anpassning:
➢ anslut hörapparat, varseblivning och armband
➢ autotextning ihop med video
➢ kombinera autotextning med talsyntes
➢ använda förmedlingstjänster för text- och bildtelefon och Taltjänst
➢ synanpassning

*) Fås genom Regionen och/eller Arbetsförmedlingen / Försäkringskassan där behovsprövning sker.