Vård- och omsorgsboende

God kommunikation är viktigt för välmående och trygghet. Gemenskap med andra på boendet och med anhöriga är viktigt. Det ska vara enkelt att kontakta andra via digitala kommunikationshjälpmedel. Likaså är det viktigt att andra kan få tag på en. Det är också viktigt att se den man talar med. När den enskilde mår bra, kan anhöriga känna sig lugna och tid kan frigöras för personalen att hjälpa fler.

Hörselnedsättning är vanligt

I gruppen äldre 65+ har 38% hörselproblem (för 80+ 55%). Det vill säga att de har har svårigheter att delta i samtal (793 000 personer 65+). Att inte höra ger stress, ångest, humörsvängningar, frustration, depression, isolering. Att se den andre man talar med är viktigt både för hörsel och för trygghet. Det finns en tydlig koppling mellan minnesproblem, hörselnedsättning och demens. Hörapparater kräver underhåll i form av batteribyte, rengöring och service. Det är svårt för personal att hinna med att hjälpa till med detta. Därför är kommunikationshjälpmedel extra viktigt bland äldre.

TERA

TERA är ett digitalt kommunikationshjälpmedel för telefon/videosamtal som finns upphandlat i många regioner. TERA möjliggör kommunikation för personer med hörselnedsättning eller dövhet, med eller utan synnedsättning. TERA hjälper även personer som har talsvårigheter eller som behöver stöd av text och/eller video i samtal för att hänga med bättre. Användarens behov i kombination med vad samtalsparten klarar styr vilka funktioner som ger god kommunikation.

TERA förskrivs till enskilda i de flesta av landets regioner, efter behovsprövning. Det gäller även personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Distanskommunikation och telefoni

 • Fungerar med helt vanlig telefoni och har vanligt telefonnummer/mobilnummer
 • Video (bildtelefoni)
 • Textar automatiskt det som sägs
 • Autotextning ihop med video
 • Fungerar med PTS förmedlingstjänster för bild- och texttelefon samt taltjänst
 • Talsyntes för de som har svårt att tala
 • Synanpassning

Samtalsstöd på plats

 • “Skrivtolk i fickan”: Textar automatiskt det som sägs
 • Tillgång till spontan tolkning på teckenspråk

Enkelt, Säkert & Tryggt

 • Ring med en enkel knapptryckning på kontaktbild
 • Svara genom att trycka var som helst på skärmen
 • Kan anslutas till blinkade lampa /vibrerande armband som indikerar inkommande samtal
 • Anslut till hörapparat
 • Uppfyller GDPR och Medicintekniska direktivet
 • Öppen standard, uppfyller Tillgänglighetdirektivet 
 • Väl etablerad support i Sverige