T-Meeting

T-Meetings produkter erbjuds som hjälpmedel av regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är hörselnedsatta, döva, dövblinda och personer med talsvårigheter. T-Meeting har lösningar för bildtelefoni, autotextning (tal-till-text), talsyntes (text-till-tal) och system för distanstolkning. All kommunikation är enligt öppen standard och kan anpassas för personer med särskilda behov, exempelvis punktskriftsdisplay. T-Meeting fungerar också tillsammans med förmedlingstjänster för bild- och texttelefoni. Kvalitet och integritet är viktigt: T-Meeting använder AI/ML, är Medicinteknisk produkt, uppfyller GDPR och möjliggör krypterade samtal.
Läs mer om T-Meetings produkter här…

Vi har många års erfarenhet inom området inkluderande telefoni och möten som sker digitalt eller på plats. En viktig milsten passerades 2018 med Tera-AI/ML: autotextade telefonsamtal som möjliggör att hörselnedsatta kan ringa och bli uppringda av vem som helst. Samtidigt kom Tera-Tal som är Talsyntes, ett stöd för alla som inte kan eller föredrar att inte tala själva. Idag finns tusentals användare. TERA ger åtkomst till all den samhällsviktiga telefonservice som samhället fortfarande förlitar sig på..

Till detta går det att använda video i samtal precis som förut. TERA har allt inbakat och för att beskriva det som är under utveckling döpte T-Meeting och Lidol detta till Komplett kommunikation. Det här är universell utformning och inkluderande design. Ingen ska lämnas utanför.

Likvärdiga möjligheter till kommunikation

T-Meeting har funnits sig tjugotalet år och är utvecklat av det svenska företaget Europea i Malmö AB. Filosofin är att alla har samma rätt till likvärdig kommunikation. Det gör exempelvis att T-Meetinganvändare sedan start alltid har varit nåbara och kunnat nå andra på vanligt telefonnummer. Det särskiljer T-Meeting från konkurrenter och har gjort det möjligt att erbjuda fina produkter och tjänster som TERA och RingDirekt i förmedlingstjänster. TERA har funnits sedan 2018 och RingDirekt sedan 2014. Produkterna förskrivs som hjälpmedel i Sveriges regioner och även av Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Säkra och trygga appar

T-Meeting är unik på världsmarknaden. Unik genom kvalitet, funktion och öppen standard, men också för att lösningar är helt och hållet gjord i Europa, är GDPR-säkert och klarar krypterade samtal. T-Meeting finns för iOS, Android, PC och Mac – mobil, platta eller persondator. Produkter som laddas ner som app. För att kunna använda dem behövs en licensnyckel.

Tjänstelösningar

Med T-Meetings lösningar kan även organisationer bli nåbara och tillgängliga. Tänk visionen att en dövblind person som sitter i en telefon-kundtjänst och hjälper alla som ringer in dem deras frågor. Detta är faktiskt inte så långt bort. T-Meeting är sedan 2014 leverantör av tekniken till tjänsterna bildtelefoni och texttelefoni i Norge: NAV. Genom den höga kvalitén har NAV kunnat minska supportpersonalen från fler än fem till en halv person. I produktportföljen finns idag lösningar för:

  • videokonferens
  • tillgänglig kundtjänst
  • förmedlingstjänst
  • distanstolkning
  • nationell förmedlingstjänst (exemplet NAV)

Till skillnad från andra lösningar på marknaden uppfyller  T-Meeting följande:

  • möjlighet att koppla in tolk i samtalet vid flerparts-samtal
  • innehåller RingDirekt-teknik som gör att även döva kan få vanliga telefonnummer
  • all utveckling gjord i Europa-alltså ingen datatrafik går utanför Europa
  • trafiken krypterad
  • följer tillgänglighets-standarden för Totalkonversation

TERA tillsammans med andra produkter i T-Meeting har idag världsunika egenskaper. Läs mer om T-Meetings produkter här…