Hjälpmedelsriksdagen och Vitalis 2024

Hjälpmedelsriksdagen och Vitalis 2024

Prova TERA hos oss! Vi berättar också om hur TERA kan öka delaktighet och samtidigt spara pengar för samhället samt hur vi kan reformera tolktjänsten för personer med hörselnedsättning och dövhet. I år finns vi återigen på både Hjälpmedelsriksdagen (14 maj) och Vitalis (14-16 maj). Välkommen att besöka oss på Svenska Mässan i Göteborg! Vi finns i Hjälpmedelstorget: B12:89 och bjuder på inträdesbiljett till Vitalis mässområde!


TERA och samhällsekonomisk nytta

Hjälpmedelstorget & Hjälpmedelsriksdagen
14-16 maj (B12:89)
För andra året i rad finns vi med på Hjälpmedelstorget. Förra året var en succé och vi ville verkligen vara med igen. Fredrik Forsberg, VD på Lidol presenterar oss på Hjälpmedelsriksdagen kl. 11:50. Fredrik har föreläst på Vitalis vid flera tillfällen.

Alla tjänar på bra hjälpmedel
Open Stage, 15 maj kl. 11:00
Att vara nåbar på telefon är avgörande, särskilt i krissituationer när vi behöver nå grannar och anhöriga snabbt. Tyvärr måste personer med hörselnedsättning eller dövhet ofta förlita sig på tredje part för att ringa eller ta emot samtal. Fredrik Forsberg kommer att dela med sig av användares upplevelser och den samhällsekonomiska nyttan av TERA.

TERA-användare på Teckenspråkets dag

En användare berättar
14 maj (B12:89)
Isabel Engwall finns i montern under Hjälpmedelsriksdagen. Hon är barndomsdöv och är mycket engagerad i rättigheter för döva. Hon är Europas första döva nämndeman och är nominerad till Årets Örebroare 2023. Isabel har arbetat med Lidol i flera år. Förra året var det en stor ögonöppnare för mässbesökare hur bra det fungerade att kommunicera med Isabel med hjälp av TERA. Det finns teckenspråkstolkar på plats.

Bra hjälpmedel och delaktighet

Anhörig och Välfärdsingenjör
14-16 maj (B12:89)
För att satsningar på innovation ska ge värde är det viktigt att vi förstå vad som är bra på riktigt. Utvärdering och rätt scope på tester är viktigt, likaså att ha användarna med i både projekt och som testanvändare. Gunilla Karlsson är uppväxt med döva föräldrar, Civilingenjör, och ordförande i CODA International. Gunilla har tagit fram teststrategier för både stora projekt och för UX-tester. Gunilla har föreläst på Vitalis i ämnen som Äldre döva i vård och omsorg, Ulf Jansons Delaktighetsmodell som verktyg för personcentrering.

T-Meeting och TERA i olika projekt

Tillgänglighet är mycket mer än bara åtkomlighet.
14-16 maj (B12:89)

När målgruppen för hjälpmedel och andra tekniska lösningar är med- det är då vi vet att det funkar. Alma Coco från T-Meeting är på plats och berättar om olika projekt, både tidigare och pågående. Ett exempel är hur TERA använts som del i ett strategiskt arbete, för att göra receptioner i sjukvården i Region Halland, till viktiga nav för både personal och patienter. Tillgänglighet är mycket mer än bara åtkomlighet. Alma har mångårig erfarenhet inom området tolktjänster och är styrelsemedlem i föreningen Svensk Tillgänglighet.