Åsa Skagerstrand och Fredrik Forsberg på Vitalis

Åsa Skagerstrand och Fredrik Forsberg på Vitalis

Hjälpmedel för digitala möten och inkluderande kommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet.

Lidol har under de senaste åren varit aktiva föreläsare på Vitalis- Nordens ledande eHälsomöte. I år (2022) är vi extra glada att kunna presentera tillsammans med Åsa Skagerstrand, Med. dr och audionom Örebro Universitet. Åsa och vår VD Fredrik Forsberg, berättar här om:
”Med hörselnedsättning finns risk att man inte kan delta fullt ut i möten. Nu sker dessutom mycket kommunikation via telefon, videosamtal eller webbmöten. Det är av hög vikt att underlätta både möten på plats och distanskommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet. Föreläsningen presenterar resultat från en studie om Hälso- och sjukvårdens kunskap om och erfarenhet av hjälpmedel för distanskommunikation. Här visas även exempel på smarta lösningar.”