T-Meeting anordnar sedan 2015 årligen internationella konferenser inom området Komplett Kommunikation. Här samlas samlar beslutsfattare, förskrivare, tekniker, pedagoger verksamma inom stat, kommun, landsting – samt brukarorganisationer, företag, forskare och andra berörda. Vi lär av varandra. Här presenteras produktnyheter från T-Meeting Omvärldsbevakning, …

T-Meetingdagen 5:e oktober Läs mer »

Två samordnade konferenser inom området Komplett Kommunikation:Dag 1: Likvärdig elektronisk kommunikation i ett samhälls- och användarperspektivDag 2: Fördjupning inom teknik och användande av T-Meetings produkter TEMA:AI & Digitalisering för likvärdig elektronisk kommunikation Här samlades inspiratörer, tankeledare, beslutsfattare, professionella, myndigheter, föreningar …

Lidol som konferensarrangörer för Komplett Kommunikation Läs mer »