T-Meetingdagen 5:e oktober

T-Meeting anordnar sedan 2015 årligen internationella konferenser inom området Komplett Kommunikation. Här samlas samlar beslutsfattare, förskrivare, tekniker, pedagoger verksamma inom stat, kommun, landsting – samt brukarorganisationer, företag, forskare och andra berörda. Vi lär av varandra.

  • Här presenteras produktnyheter från T-Meeting
  • Omvärldsbevakning, internationell status
  • Workshops, teknisk fördjupning

T-Meeting är en bro mellan den vanliga Telekomvärlden och Komplett Kommunikation. Kvalitet och nytta för användarna är det viktigaste. Det är självklart att ligga steget före inom teknikutveckling och digitalisering. I och med TERA och AI- Artificiell Intelligens, som lanserades under 2017 så accelererades utvecklingen. C4-plattformen och TERA gör att myndigheter och andra aktörer blir tillgängliga för både medarbetare och allmänhet.

Talare

Max Tairi, Styrelseordförande  och grundare av T-Meeting
Vår vision, vad vi åstadkommit hittills samt presentation av T-Meetingdagen.

Sasa Radulovic, tekniskt ansvarig för NAV- Norges statliga bildtelefoniförmedling
Utveckling i framkant för att nå Komplett Kommunikation
NAV är världsledande inom bildtelefoniförmedling (VRS/VRI) och texttelefoni för döva, hörselskadade och dövblinda.

Paul Buckrell, Internationell koordinator, T-Meeting
Världsläget inom Komplett kommunikation. Var befinner sig olika länder på mognadstrappan och varför. Vad driver de som vill mer?

Faruk Tairi, VD och grundare T-Meeting
Lansering och demonstration av T-Meetings allra senaste nyheter.

Efter lunch var det workshoppar

Workshop 1
Teknikfördjupning och användning av T-Meetings produkter.
Workshop 2
Vilka problem behöver lösas i framtiden?
Framtida förmedlingstjänster, distanstolkning och AI tjänster.

Moderatorer
Fredrik Forsberg, Grundare av Lidol som verkar för förbättrade välfärdstjänster och spridning av ny teknik och smidiga arbetssätt
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet.

– We make it possible! –