Delaktighetsmodellen för Komplett Kommunikation

I samband med konferensen Komplett Kommunikation lanserade Lidol en delaktighetsmodell som vi mappade mot Komplett kommunikation.

Användaren är i centrum. Vad vi gör förhåller sig till detta utifrån viktiga faktorer för delaktighet. Modellen hjälper oss att tala kring vad som behövs för att få med alla i välfärdssamhället. Den stöttar också en förståelse för hur vi kan ta ansvar och vilka komponenter som är viktiga i ett förändringsarbete. Vi jobbar ständigt med förbättringar och välkomnar återkoppling på modellen.