Lidol som konferensarrangörer för Komplett Kommunikation

Två samordnade konferenser inom området Komplett Kommunikation:
Dag 1: Likvärdig elektronisk kommunikation i ett samhälls- och användarperspektiv
Dag 2: Fördjupning inom teknik och användande av T-Meetings produkter

TEMA:
AI & Digitalisering för likvärdig elektronisk kommunikation

Här samlades inspiratörer, tankeledare, beslutsfattare, professionella, myndigheter, föreningar och civilsamhälle för att adressera viktiga frågor inom området.

  • Hur ser framtidens elektroniska kommunikationstjänster ut?
  • Får vi med alla på resan och vad innebär delaktighet?
  • Vilka tillgänglighetskrav finns för elektronisk kommunikation och i arbetslivet?
  • AI & Digitalisering som möjliggörare.

Tillgänglighet är en viktig del av att skapa delaktighet. I digitalisering och val av teknik för välfärdsutveckling är det viktigt att utgå ifrån människans behov. Av hållbarhetsskäl är det också viktigt att återanvända erfarenheter, kunskaper och standarder som vi fått tack vare tidigare arbete. Att designa för det extrema gör allt bättre för alla. På så sätt kan vi ge alla möjlighet till den plattform som är viktigast av alla: God Kommunikation.

Talare

Med. Dr Lars Lindsköld, Portföljägare  i Sweper,  SWElife  
Vad innebär AI och var kan AI  göra skillnad?

Dr. Andreas Dobrescu, Tudorkliniken 
Videobesök – Vi digitaliserade för att kunna nå alla

Tuomas Sola, Gruppchef, Folkpensionsanstalten (FPA), Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
Distanstolkningsservice för personer med funktionsnedsättning i Finland

Lisa Åström, Intressepolitisk strateg, Sveriges Dövas Riksförbund
Framtida behov av kommunikationslösningar ur ett dövperspektiv.

Alf Lindberg, Ombudsman tillgänglighetsfrågor, Hörselskadades Riksförbund
Framtida behov av kommunikationslösningar ur ett hörselperspektiv.

Karin Eklund, Semcon, Head of UX / Avdelningschef för digital design och användarupplevelser
Design för alla i en modern tid.

Faruk Tairi, VD och grundare av T-Meeting med ursprung som språktolk
Demokratisk AI. Vem ska ha kontroll över AI som används i välfärden?

Moderatorer
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet
Paul Buckrell, Internationell auktoritet inom området förmedlingstjänster. F.d. Regulatory Advisor på Consultel Associates Ltd, Nya Zeeland.

– Komplett kommunikation för alla –