Vi föreläser på Vitalis 2020

Nu slår vi på stort. Tillsammans ger vi tre föreläsningar. De fungerar var för sig men också som en trestegsraket:

  1. Delaktighetsmodellen som tankestöd för smarta digitala lösningar
  2. Olika kommunikationsstilar ger ledtrådar till smartare digitalisering
  3. Standarder och direktiv för tillgänglig digitalisering

Dessutom föreläser och workshoppar Gunilla Karlsson tillsammans med NPF-Ninjas och andre samhällsengagerade medborgare:
Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning
Användarperspektiv på SIP-samverkan

Not: Vitalis är framflyttat till 25-27 augusti. Mer information på Vitalis hemsida.