NAV i Norge ställer in på-platstolkningar

På grund av Corona har NAVs Hjälpmedelscentral i Norge ställt in på-platsen-tolkningar.
”Detta innebär att vi så långt som möjligt kommer att använda fjärrtolkning som metod och närvarotolkar där det är absolut nödvändigt.”
Det innebär att NAV kommer att använda sig av sin bildtelefoni-tjänst mer. I Norge är det T-Meeting som är teknikleverantör för denna. I dessa Corona-tider ser vi betydelsen av att samhället använder kommunikationslösningar som följer öppen standard och som är utformad för döva.
Information från NAV på teckespråk och på norska:
Korona-pandemien påverkar tenestene ved hjelpemiddelsentralen