Vi föreläser gärna hos er

Komplett Kommunikation och T-Meeting

Vi demar och berättar om T-Meetings produkter i samarbete med personal från T-Meeting. Det kan handla om Bildtelefoni – distansmöten – TERA-AI: textade telefonsamtal, lokal textning – TERA-Tal: det du skriver textas – varseblivning: full nåbarhet

E-Kommunikation & standarder för tillgänglig digitalisering

Ingen ska lämnas utanför är ett viktigt mål i Agenda 2030. Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning. Vi berättar om hur man skapar säkra och tillgängliga telefonitjänster och arbetsplatser. Vi berättar om inkluderande telefoni och digitala möten. Vikten av att använda öppen standard i kombination med tillgänglighetsdirektiv.

GDPR-säker teknik för inkluderande kommunikation

T-Meeting är svenskutvecklat och all utveckling sker i EU. Även Tera-AI (Machine Learning) är egenutvecklad. Det är möjligt för organisationer att ha full kontroll på serverlösningar och uppfyllnad av GDPR. Ingenting är säkrare än den svagaste länk.

Vad är bra textning?

Vad är bra autotextning? vad är skillnaden mot textning av film, textade telefonsamtal och textning på plats?  Förutom TERA-AI/autotextning har Lidol erfarenhet av att arbeta med skrivtolkning och textning av film mot regioner. Vi delar med oss av våra upptäckter.

Systematisk innovation

  • Metodik för systematisk innovation i samarbete med danska Public Intelligence
  • Vad är Innovation – universell design – tjänstedesign
  • Betydelsen av test i olika nivåer och teststrategi

Delaktighet och individen i centrum

Med hjälp av Ulf Janssons delaktighetsmodell visar vi exempel på problem och lösningar inom området kommunikation. Modellen är viktigt redskap för att ta hänsyn till individens behov och önskemål samt för att hitta lösningar.
Vitalis: Smartare digitalisering med hjälp av Delaktighetsmodellen

Anhörigperspektiv

  • CODA (hörande barn till döva): identitet, internationellt och språkstatus
  • Äldre döva i vården – Ett CODA-perspektiv
  • Anhörigperspektiv på SIP (Samordnad Individuell Plan)
  • Anhörigperspektiv på NPF
  • Kognitiv tillgänglighet i lokaler och på konferenser – redskap och inspiration