Föreläsningar

Hur ringer man en döv? Vilka kommunikationslösningar är bra för min arbetsplats? Hur anskaffas hjälpmedel för telefoni? Kan min telefon med automatisk textning även texta ett möte på plats? Hur kan vårdpersonal kommunicera med hörselnedsatta och döva? Vad ska jag tänka på när jag planerar ett äldreboende som tar hänsyn till alla äldre som hör lite dåligt? Uppfyller vår kommunikationslösning GDPR?

Kontakta oss så delar vi med oss av de kunskaper vi fått av många års samlade erfarenheter. Det kan ske på plats eller på distans.

Vem har rätt till hjälpmedel och hur går det till?

Det kan vara svårt att veta vilka hjälpmedel som finns och hur det går till att anskaffa dessa. Vi beskriver vilka möjligheter som finns och hur man går till väga för att få hjälpmedel i vardagen, skolan eller arbetslivet.

Produktvisning – Såhär funkar det i praktiken

Vi demar och berättar om kommunikationshjälpmedel. Det kan handla om Bildtelefoni – distansmöten – TERA-AI: textade telefonsamtal, lokal textning – TERA-Tal: det du skriver textas – varseblivning: full nåbarhet.

Hur ringer man, eller tar emot samtal med en döv, dövblind eller hörselskadad?

Bildtelefoni för teckenspråkiga och andra: samtal och tolkning – hur funkar det?

Vad innebär autoextning i telefon och på plats – och hur mäter man kvalitet?

Vad är bra autotextning? vad är skillnaden mot textning av film, textade telefonsamtal och textning på plats?  Förutom TERA-AI/autotextning har Lidol erfarenhet av att arbeta med skrivtolkning och textning av film mot regioner. Vi delar med oss av våra upptäckter.

E-Kommunikation & standarder för tillgänglig digitalisering

Ingen ska lämnas utanför är ett viktigt mål i Agenda 2030. Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning. Vi berättar om hur man skapar säkra och tillgängliga telefonitjänster och arbetsplatser. Vi berättar om inkluderande telefoni och digitala möten. Vikten av att använda öppen standard i kombination med tillgänglighetsdirektiv Vi berättar också om säkra lösningar som uppfyller GDPR även när det gäller spridning av data till tredje land, utanför EU/EES-området. 

Anhörigperspektiv

  • CODA (hörande barn till döva): identitet, internationellt och språkstatus
  • Äldre döva i vården – Ett CODA-perspektiv
  • Kognitiv tillgänglighet i lokaler och på konferenser – redskap och inspiration
  • Delaktighet

Delaktighet och individen i centrum

Delaktighetsmodellen: ett redskap för att granska sin verksamhet. Med hjälp av Ulf Janssons delaktighetsmodell visar vi exempel på problem och lösningar inom området kommunikation. Modellen är viktigt redskap för att ta hänsyn till individens behov och önskemål samt för att hitta lösningar.
Vitalis: Smartare digitalisering med hjälp av Delaktighetsmodellen

Systematisk innovation

  • Metodik för systematisk innovation i samarbete med danska Public Intelligence
  • Vad är Innovation – universell design – tjänstedesign
  • Betydelsen av test i olika nivåer och teststrategi