Föreläsningar

Vi erbjuder följande föreläsningar

E-kommunikation

  • Inkluderande telefoni
  • Komplett Kommunikation
  • T-Meetings produktsortiment

Erfarenheter: Dövföreningar, HRF-föreningar, E-kommunicera, Certec informerar, Dövas dag, Konferensen Komplett Kommunikation. Planerat: Vitalis.

Personcentrering

  • Delaktighetsmodellen
  • Anhörigperspektiv på SIP (Samordnad Individuell Plan)
  • Hur det är att vara CODA (hörande barn till döva)
  • Anhörigperspektiv på NPF

Erfarenheter: Vitalis, Svenska kyrkan, NOSAM – Vårdsamverkan i VGR, Specialistkliniken Pedodonti-Folktandvården Västra Götaland

Välfärdteknik

  • Systematisk Innovation, Public Intelligence