T-meeting

T-meeting för samman alla människor genom digital kommunikation. Smarta lösningar som bygger på öppen standard och telefoni gör att kommunikationen fungerar över hela världen. Dessutom är tekniken tillgänglig enligt konceptet Komplett Kommunikation.

Personlösningar

T-Meeting har arbetat med bild- /videotelefoni sedan 1990-talet. Standarden har i många år följt Totalkonversations-standarden.

En populär nyhet är möjligheten att koppla upp sig i fyrparts-samtal. Till skillnad från andra lösningar på marknaden ingår realtidstext och det är möjligt att koppla in en teckenspråkstolk från den statliga tjänsten  bildtelefoni.net som är öppen 7/24/365.

Sedan 2017 finns även TERA som bygger på egenutvecklad AI (ML) som klarar textade telefonsamtal, lokal skrivtolkning och talsyntes.

Alla T-meetings produkter är enkla att använda och har ett gemensamt gränssnitt, kan du en kan du alla!

Produkterna förskrivs som hjälpmedel i Sveriges regioner och även av Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Tjänstelösningar

Med T-Meetings lösningar kan även organisationer bli nåbara och tillgängliga. Målet är en dövblind person som sitter i en telefon-kundtjänst och hjälper alla som ringer in dem deras frågor, och detta är faktiskt inte så långt bort.

T-Meeting är sedan 2014 leverantör av tekniken till tjänsterna bildtelefoni och texttelefoni i Norge: NAV. Genom den höga kvalitén har NAV kunnat minska supportpersonalen från fler än fem till en halv.

I produktportföljen finns idag lösningar för:

  • videokonferens
  • tillgänglig kundtjänst
  • förmedlingstjänst
  • distanstolkning
  • nationell förmedlingstjänst (exemplet NAV)

Till skillnad från andra lösningar på marknaden uppfyller  T-Meeting följande:

  • möjlighet att koppla in tolk i samtalet vid flerparts-samtal
  • innehåller RingDirekt-teknik som gör att även döva kan få vanliga telefonnummer
  • all utveckling gjord i Europa-alltså ingen datatrafik går utanför Europa
  • trafiken krypterad
  • följer tillgänglighets-standarden för Totalkonversation

Länkar

Produktinformation

Manualer

Nedladdning