Bildtelefoni

Den klassiska lösningen. Så enkelt som möjligt för teckenspråksanvändare. Inbyggd texttelefon.
Telefonsvarare som text eller video.
TM-Touch (surfplatta)TM-Mobile (mobil)TM-PC och TM-PC Flerpart

olika sätt att ringa på

T-Meeting: TM är Traditionell bild- och texttelefoni

De facto-standard för tillgänglig distanskommunikation är den öppna standarden Totalkonversation. Sverige har varit ledande i att ta fram denna. Gunnar Hellström fick 2013 sveriges dövrörelses finaste pris: Kruth-medaljen för sitt arbete. T-Meeting förvaltar detta arv. TM-produkterna har funktioner som bild- och texttelefoni, realtidstext, HD-video och ljud, realtidstext, varseblivnig, punktskriftsstöd, telefonsvar och synanpassningsmöjligheter etc.