Användningsområden

Automatisk textning

Automatiskt textade telefonsamtal och möten på plats, gör det lättare för personer med hörselnedsättning att hänga med i samtalet. Ingen tredje part behöver vara med i samtalet. Bra även för den som av andra anledningar behöver stöd av textade samtal. Det kan vara för att minska lyssningsansträngning eller som kognitiv avlastning. Texten sparas efteråt om så önskas.
Tekniken bygger på AI/Machine Learning och produkten heter TERA.

Autotextade telefonsamtal
Demo: Ska vi åka till landet?
Demo: Inköpshjälp/ Var trygg med vem du släpper in.

Autotextning i möte på plats
Demo: Vad ska du göra i kväll?

Bildtelefoni

Bildtelefoni har funnits med länge och används av döva och deras anhöriga. Döva kan samtala med andra på teckenspråk. Det går också att ringa upp tolk med en enkel knapptryckning. De kan också ringa eller bli uppringda av hörande. Då via Sveriges förmedlingstjänst för bildtelefoni som är öppet dygnet runt.

Samtal för teckenspråkiga och döva
Traditionell Bildtelefoni

Flerpartssamtal: mixa hörande döva och tolk i samma samtal
Flerpartssamtal i bildtelefoni

Ring via förmedlingstjänsten för bildtelefoni eller texttelefoni
Traditionell Bildtelefoni

Texttelefoni

Vi erbjuder även texttelefoni för den som föredrar detta och som vill kunna använda Sveriges statliga förmedlingstjänst för texttelefoni i samtal med andra.
Traditionell Texttelefoni

Talsynts

Personer som inte kan tala eller som föredrar att inte tala kan använda inbyggd talsyntes i telefonsamtal och möten på plats. Det användaren skriver sägs av TERA.

Demo: Möte med min läkare.

TERA är en allt-i ett-lösning

Kombinera talsyntes och autotextning i samtal
Demo: Följer du Solsidan?

Varseblivning

För att kommunikationen ska bli av behövs nåbarhet
Varseblivning

Är er organisation nåbar för alla?

Kom ihåg att se till att din organisation är tillgänglig för kunder och anställda.