Prova TERA och upptäck dess fördelar för delaktighet och kostnadseffektivitet i samhället. Besök oss på Hjälpmedelsriksdagen och Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg 14-16 maj. TERA förbättrar tillgängligheten för personer med hörselnedsättning, med presentationer, användarupplevelser och teckenspråkstolkar på plats.

Bildtelefoner är personliga och är hjälpmedel från regioner till döva. En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon. T-Meeting har både bildtelefoner och lösningar för hörselskadade …

Döva på boenden behöver egen telefon Läs mer »