Döva på boenden behöver egen telefon

Döva på boenden behöver egen telefon

Bildtelefoner är personliga och är hjälpmedel från regioner till döva. En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon. T-Meeting har både bildtelefoner och lösningar för hörselskadade och talskadade. De fungerar på likadant sätt. Det gör det lätt för omsorgspersonal att lära, det finns support och att det som lärs även går att använda på andra avdelningar där det finns boende med andra funktionsnedsättningar.

Med egen bildtelefon går det att ringa när man själv behöver.

Döva har rätt till Alternativ telefoni- Bildtelefon
Människor behöver kunna ha kontakt med andra och detta stämmer även för döva. Många döva i Sverige bor ensamma med bara hörande runt omkring, där ingen kan teckenspråk. Här behövs verkligen Alternativ telefoni/bildtelefon. Alternativ telefoni är dövas variant av vanlig telefoni. Bildtelefoniteknik är anpassad för döva enligt öppna standarder som gör att alla kan ringa varandra oberoende av fabrikat. Det är individens behov som styr vem som får detta som hjälpmedel av regionen. Även döva som bor på äldreboende har rätt till bildtelefon.

Även på teckenspråkiga avdelningar behöver döva egen bildtelefon
Det finns äldreboenden i Sverige som har teckenspråkiga avdelningar. På dessa har döva rätt till egen bildtelefon. En gemensam på avdelningen räcker inte. Döva har rätt att ringa nära och kära närhelst det passar precis som andra. Om det går någon smitta på avdelningen så kan dessutom boende träffas digitalt via bildtelefonen även om de är isolerade på sitt rum.

Teckenspråkig personal behöver Alternativ telefoni
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt behöver teckenspråkig personal Alternativ telefoni. Det gäller båder omsorgspersonal på boende och hemtjänst. Med denna kan de kommunicera med anhöriga till boende, kontakta tolk eller sjukvård. Det är smart att låta alla som jobbar på boendet ha bildtelefon precis som brukarna. Det gör det lätt att hjälpa en äldre om den glömmer hur man gör. Dessutom vet man hur de samhällstjänster som finns kan användas. Många är själva döva eller hörselskadade. I de fall de har behov själva kan de få det som arbetshjälpmedel från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Ofta väljer teckenspråkiga boenden att ha en gemensam bildtelefon på avdelningen. I detta fall står kommunen för den.

Ökad social gemenskap och hälsa genom mini-caféer på distans
På födelsedagar, helger och tillställningar går det att ge boende möjlighet att dela upplevelser med andra. Om avdelningen väljer att ha T-Meetings flerpartlösning går det att koppla in teckenspråkstolk i flerpartssamtal. Eller varför inte koppla in dövkyrkan eller dövföreningen i ett litet mini-café på distans.

Med senaste AI-teknik TERA kan Alternativ telefoni användas av hela boendet
Många äldre och/eller deras anhöriga har svårt att höra. Allt från lättare hörselskada till att vara vuxendöv. För de allra flesta är det talade och skrivna språket det som gäller. T-Meeting har en produkt som passar in här, TERA. TERA är en bildtelefon-app som med AI-teknik automatiskt textar det som sägs (Tal-till-text). Både över telefon och i lokalen. Det går också att kombinera text med video. Det är viktigt att personalen upplever tekniken som enkel att hantera. TERA fungerar likadant som andra T-Meeting-produkter. Det gör det lätt att lära upp personal och att använda samma platta/mobiltelefon mellan olika avdelningar och efter dagens behov.

Anpassningar efter syn och tal
T-Meeting har sedan starten gjort bild- och texttelefoner för dövblinda. Det gör att det finns möjligheter att skräddarsy efter behov. För syn gäller att storlek, färg, kontrast går att anpassa. Det går också att koppla in punktskriftsläsare. Möjlighet att ansluta varseblivning går bra. TERA klarar även talsyntes (Text-till-tal). Det gör att personer med talsvårigheter kan kommunicera med andra. Genom att ändra i inställningen går det att enkelt anpassa efter behovet, döv, dövblind, gravt hörselskadad, lätt hörselskadad eller talskadad. Allt i samma app.

Bildtelefoni är öppen standard, uppbyggd infrastruktur och support
Bildtelefon, texttelefon och TERA är exempel på Alternativ telefoni och förskrivs som hjälpmedel till patienter i regioner i Sverige. Till ett förskrivet hjälpmedel inom Alternativ telefoni går det att koppla anhöriglicenser. Det gör att döva kan kommunicera direkt med nära och kära över sin bildtelefon. Det går också att ringa upp tolk via distans. Med bildtelefonen kan de också ringa vem de vill via en den statligt finansierade förmedlingstjänsten för bildtelefoni som är öppen dygnet runt hela året om. 

Det finns uppbyggd supportverksamhet. Regionen har pedagoger som är ett stöd för sina patienter och deras anhöriga. Väljer man T-Meeting finns tillgängliggjorda instruktioner på T-Meetings hemsida på teckenspråk, tal, textat och som dokument.

T-Meeting är personlösningar enligt öppen standard samt inkluderande infrastrukturlösning.