Upphandling

Vi hjälper leverantörer med underlag i samband med upphandling. Det kan vara i idéfasen, att skriva eller att granska.