Tillgänglig organisation

Gör din organisation tillgänglig på ett GDPR-säkert sätt!

Vi kan också hjälpa organisationer att bli nåbara för alla. Eller som vill ha en mer inkluderande arbetsplats. Eller som vill att affärstjänsterna ska vara nåbara för alla. Lidol kan detta. Vi har varit verksamma inom området i ca 20 år.

Exempel på professionella lösningarDropin-Tolk på platsTillgänglig kundtjänstVård och omsorg på distans

Lidol har upphandlade avtal i sveriges regioner

Vi är återförsäljare av T-Meetings unika produkter sedan 2013. Vi har hjälpt hörselskadade, döva och dövblinda i 20 år. Först med klassisk bild- och texttelefoni. Sedan 2018 finns TERA som gör att allt fler får tillgång till inkluderande telefoni och stöd i möten. Visionen med T-Meeting har från starten varit att alla har rätt att kommunicera på lika villkor.