Systematiskt förändringsarbete

Systematisk Innovation

Lidol har samarbete med Public Intelligence i Odense, Danmark. Public Intelligence har skapat ett gediget ramverk, Systematisk innovation. Denna beskriver grogrunden för hur innovation skapas i samhället, hur innovativa lösningar tas fram i nära samarbete med användare och personal samt uppskalning av godkända lösningar.