Projekt

Har du en projektidé?

Vår expertis inom området är att utveckla idéer till färdiga ansökningar och förankra dem hos användargrupper.  Om projektet får finansiering bistår vi med bland annat projektledning, UX, tester och rapportering.

Vi hjälper dig att ansöka om finansiering för projektet. Vill du göra mesta jobbet själv kan vi agera bollplank eller göra en granskning så att ansökningar uppfyller formella krav. 

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!

Vad vi kan

Vi har unik och mångårig kompetens inom inkluderande telefoni, tillgänglighet och teknikutveckling. Vi är också utbildade i metodiken/ramverket Systematisk Innovation som är framtagen av Public Intelligence i Odense, Danmark för utveckling av välfärdstjänster.

Det är naturligt för oss att ha användaren i fokus. Det gör att lösningarna anpassas därefter. Ofta men inte alltid innebär det digitalisering. Det kan röra sig om affärsmodellering, förändringsarbete eller ren analys och systemering.

Vad vi gör

Vi hjälper verksamheter att kontinuerligt bygga värde. Genom att identifiera utmaningar och skapa förståelse för var vinster kan göras lägger vi en god grund för systematiskt innovationsarbete. Därefter hjälper vi till från idé till produkt/tjänst, teststrategi och implementering.  Väl på plats kan vi stötta med produktledning. Allt detta alltid med användaren i centrum.

Ti

Några av våra tidigare projekt

  • Teletex.se, Lidol
  • FrittFram, T-Meeting
  • Skrivtolken.se, Raftech
  • GoDis, GöteborgsOperan
  • Lidol har varit med att vinna PTS Hackathon ”Simulera webben” i kategorin – Störst nytta.