Förmedlingstjänster

Lidol samarbetar med de ledande leverantörerna av system till förmedlingstjänster.

Alla typer av tolkning täcks in såsom

  • språktolkning
  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning.

Lidol har mångårig erfarenhet av alla aspekter av förmedlingstjänster