Tankeledarskap

Vi föreläser gärna hos er:

E-Kommunikation / Tillgänglig digital kommunikation
Inkluderande kommunikation, Komplett Kommunikation, T-Meetings produktsortiment, exempelvis: Bildtelefoni, TERA-Automatisk Tel-till-text och Text-till-tal på plats och i telefoni.
Erfarenheter: Dövföreningar, HRF-föreningar, E-kommunicera, Certec informerar, Dövas dag, Konferensen Komplett Kommunikation. Vitalis.

Personcentrering
Delaktighetsmodellen, Hur det är att vara CODA (hörande barn till döva), Anhörigperspektiv på NPF, Kognitiv tillgänglighet, Anhörigperspektiv på SIP (Samordnad Individuell Plan)
Erfarenheter: Vitalis, Svenska kyrkan, NOSAM – Vårdsamverkan i VGR, Specialistkliniken Pedodonti-Folktandvården Västra Götaland

Välfärdteknik
Systematisk Innovation

Intressanta artiklar och länkar:

Konsekvenser av tjänsteinnovation – En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande
H.Carlsson S.Markgren, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet
Vi var intervjuobjekt i denna studie som delvis handlar om att offentlig sektor saknar en affärsmodell/organisation för att ta emot nya innovativa lösningar.

Läs Gunilla Karlssons blogg Välfärdsingenjören.
Gunilla är anställd på Lidol.

Systematisk Innovation, ett ramverk från Public Intelligence i Odense.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer ingående och på Svenska