Kostnadsfri teknik för tolkcentraler

Intresserad? Kontakta Fredrik Forsberg
tel. 0738-100 105 eller fredrik.forsberg@lidol.se

Coronasituationen gör att T-Meeting och Lidol nu erbjuder samtliga tolkcentraler kostnadsfri tillgång till Distanstolken/TM-PC Pro. Tekniken är beprövad och används sedan 2014 av NAV* i Norge för sina tolk- och förmedlingstjänster. Nu låter vi tolkcentraler i Sverige också få tillgång till denna tolklösning. Denna liksom alla T-Meetings produkter är skräddarsydda för att klara alla tolksituationer, dövblind- och teckenspråkstolkning samt skrivtolkning. Tolken ansluter sig i samtal med flera andra deltagare och är anpassad för att klara alla tolksituationer, dövblind- och teckenspråkstolkning samt skrivtolkning vad avser kvalitet, öppen standard och säkerhet.

Coronafunktioner:

 • Sjukhuspersonal kan använda befintliga telefoner. DECT-telefoner är vanliga.
 • Förskrivna bildtelefoner kan kopplas upp direkt till tolk.
 • Flerpartssamtal.
 • Öppen standard enligt Totalkonversation, EN 301 54
 • Med T-Meeting kan samtalet krypteras.
 • Framtidssäkert: uppfyller krav för Webbdirektivet och DOS-lagen 2020 samt Tillgänglighetsdirektivet 2025.

För verkligt användarscenario, läs mer i här om när anhörig kunde knyta ihop stressad sjuksköterska med sin pappa (patienten) och en teckenspråkstolk.

För att komma igång behövs PC och en licens från T-Meeting. Vi bjuder på utbildning. Det tar ca 1/2 timma att komma igång. Sedan är det bara att koppla upp samtal. Distanstolken/ TM-PC Pro fungerar naturligtvis tillsammans med hjälpmedel som förskrivs av Alternativ telefoni oavsett fabrikat. Tack vare den öppna standarden Totalkonversation (tillgänglig SIP), går det att ringa upp personer som har: 

 • bildtelefon av alla fabrikat
 • videotelefon av olika fabrikat inklusive industriella lösningar
 • telefoner i form av mobiltelefon, traditionell telefon eller säker telefon på sjukhus (t.ex. DECT).
 • TERA-abonnenter: samtalet kommer att textas för dem
 • texttelefon

*) I Norge har NAV överfört mesta möjliga tolkning till distanstolkning i T-Meetings plattform. NAV är ansvariga för all teckenspråkstolkning och skrivtolkning på plats och på distans i Norge och använder sig av T-Meeting för tolkning på teckenspråk till döva och dövblinda samt skrivtolkning på distans samt för förmedlade samtal till telefon.