Autotextad telefoni / möten

Autotextning (Tal-till-Text)

Tera-AI som använder Machine Learning textar det motparten säger i ett samtal. I ett telefonsamtal räcker det att du har TERA. Den du pratar med använder helt vanlig telefon – till och med fast telefon fungerar. Det går förstås också att använda autotextning i möten på plats. TERA finns för surfplatta och mobiltelefon: TERA-TouchTERA-Mobile

TERA är en allt i ett-lösning

TERA kan användas länge. Förändras behoven kan TERA enkelt anpassas utan produktbyte.
Exempel 1: Har använt autotextade samtal en tid men vill nu även se motparten i samtalet.
Exempel 2: Använder bildtelefoni men vill nu även använda autotextning + talsyntes.

Övriga TERA-funktioner

Kombinera autotextning/talsyntes med video-/bildtelefoni

Bildtelefonsamtal kan också autotextas. I denna lösning behöver båda parter ha video- eller bildtelefoni för att se varandra. Det vill säga båda behöver någon app nerladdad. Vid förskrivning av hjälpmedel går det att ansöka om anhöriglicens.

Talsyntes (Text-till-Tal)

Föredrar man att inte tala själv kan TERA säga det som skrivs. TERA kan också användas i samtal på plats i samma lokal. För den som vill kombinera autotext och talsyntes med video/bildtelefoni är det också möjligt.