Regionavtal

Västra Götaland

Hjälpmedel för alternativ telefoni. RS2018-05280
Giltigt 2019-05-01-2021-04-30 med möjlighet till förlängning 24 gånger á 1 månader.

Västernorrland

Totalkonversation i realtid 17RS11082
Giltigt 2018-08-01-2020-07-31 med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader.

Sjuklövern

TOTALKONVERSATION UE/170188 
Giltigt 2018-05-01—2020-04-30 med option för landstinget om förlängning maximalt tjugofyra (24) månader.

Omfattar följande regioner:

  •  Dalarna
  • Gävleborg
  • Sörmland
  • Uppsala
  • Värmland
  • Västmanland
  • Örebro

Halland

Alternativ telefoni DNRGS170340
Giltigt 2018-02-01-2020-01-31 med möjlighet till förlängning 12 + 12 månader.

Skåne

Upphandlingen överprövad av Omnitor AB.
Programvaror för Totalkonversation 2018-O000219

Övriga regioner

Övriga regioner handlar efter den generella prislista som publicerats i ”Hjälpmedelstjänsten”  som är en nationell informationsdatabas för hjälpmedel och drivs av Inera som är ett gemensamägt bolag mellan SKL och svenska regioner och kommuner.