Produkter

Lidol erbjuder flera produkter:

Lidol är återförsäljare för T-Meetings produkter. De förskrivs som hjälpmedel i de flesta av Sveriges regioner. Varsebox är en lösning Lidol tagit fram för att underlätta för personal på fältet att på ett smidigt sätt göra installation hos slutanvändare.