e-Kommunikation

e-Kommunikation är inkluderande digital telefoni som ger funktionellt ekvivalent telefoni för döva, dövblinda och hörselskadade. Det är också känt som Alternativ telefoni och erbjuds som hjälpmedel i hela Sverige. Tekniken bygger på öppen standard och videotelefoni och bygger på telefoni som global plattform. Vi har varit verksamma inom området i ca 20 år. Lidol är sedan 2013 återförsäljare av T-Meetings produkter. De förskrivs som hjälpmedel i de flesta av Sveriges regioner.

T-Meeting har lösningar för Bild- och Texttelefoni

T-Meeting är marknadsledande inom Alternativ telefoni. Samma app kan anpassas beroende på vilket behov som finns och hur man vill kommunicera: bildtelefoni eller texttelefoni, synanpassningar i form av storlek och färg på text och ikoner, anslutning till punktskrift-skrivare (Braille). Telefonsvarare som text eller video. Viktiga produkter är:

TM-Classic: TM-Touch (surfplatta), TM-Mobile (mobil), TM-PC och TM-PC Flerpart
Professionella lösningar: Distanstolken / TM-PC Pro, Nationell förmedlingstjänst

T-Meeting är Komplett Kommunikation – Delaktighet på riktigt

T-Meeting har vidareutvecklat tekniken för Alternativ telefoni. Idag finns AI för Tal-till-text och Text-till-tal över telefoni. Det betyder automattextning och talsyntes över telefoni och på plats. T-Meeting har också produkter för organisationer som vill erbjuda en inkluderande arbetsplats samt inkluderande tjänster. Alternativ telefoni bygger på standarden Totalkonversation. T-Meeting tar nu denna teknik in i framtiden och har i och med detta myntat begreppet Komplett Kommunikation. Viktiga produkter är:

TERA: TERA-Touch (surfplatta) och TERA Mobile (mobil) som även har lokal funktion.
Professionella lösningar: Dropin-Tolk på plats, Tillgänglig kundtjänst, Vård och omsorg på distans

Varseblivning

För att överhuvudtaget märka att någon vill ha kontakt behövs teknik för att man ska märka detta om man inte hör. Varsebox är en lösning Lidol tagit fram för att underlätta för personal på fältet att på ett smidigt sätt göra installation hemma hos slutanvändare. En annan lösning är TM-Alert som kan användas varhelst man befinner sig. Tillsammans med T-Meetings Push-teknik kan användaren tryggt själv planera när den vill vara nåbar eller inte.

Rådet för Alternativ telefoni

Lidol är initiativtagare till  Rådet för alternativ telefoni vars främsta syfte är att säkerställa att användarna av medlemmarnas produkter och tjänster skall få bästa möjliga funktion och trygghet i användningen av produkterna och tjänsterna.  Målet är att medlemmarnas produkter och tjänster skall fungera utan problem mot varandra genom att Rådet och medlemmarna arbetar för gemensamma standarder, interoperabiltetstester, upphandlingsunderlag och code of conduct.