Produkter

Vi erbjuder funktionellt ekvivalent telefoni och digitala kommunikationslösningar för döva, dövblinda och hörselskadade. Våra marknadsledande produkter räknas som hjälpmedel och är upphandlade i Sveriges regioner. Produkterna laddas ner som appar på mobiltelefoner, surfplattor och persondatorer.
Vi har lösningar inom:

Totalkonversation

Totalkonversation är ett standardiserat. sätt att kommunicera med video, ljud och realtidstext samtidigt. Här finns klassisk Bildtelefoni och Texttelefoni (TM-Classic). Det finns även telefonsvarare: text/video, GPS-positonering och äkta push. Vi erbjuder i område en unik lösning som gör det möjligt att mixa bildtelefoni och vanliga telefonsamtal (TM-Flerpart).

Komplett Kommunikation: TERA

TERA som kom 2018 gör att inkluderande telefoni idag är mycket mer än Totalkonversation. Detta kallas för Komplett kommunikation. TERA är en Allt-i-ett-lösning. Användarens behov kan ändras, men man behöver inte byta hjälpmedel för det. Lägg till de funktioner som behövs. TERA har:

  • Totalkonversation: Bildtelefoni, texttelefoni, realtidstext
  • Automatisk textning med eget utvecklat AI/ML: Tera-AI. Särskilt fokus på Svenska språket och andra mindre språk.
  • Talsyntes / Text-till-Tal: Tera säger det som användaren skriver – i ett telefonsamtal eller på plats

Kvalitet, integritet och support

För samtliga T-Meetingprodukter gäller att video och ljudkvalitén är utvecklad för extremt kräsna användare och har därför mycket hög HD-kvalitet. Tillsammans med T-Meetings Push-teknik kan användaren tryggt själv planera när den vill vara nåbar eller inte. Effektiv supportorganisation som löser problem genast. Ofta har de inte så mycket att göra för T-Meeting är mycket stabilt. T-Meetings produkter bygger på öppen standard: Totalkonversation i kombination med att användaren kan nås på vanligt telefonnummer.

All teknik är utvecklad i Europa och är GDPR-säker. Den unika AI/ML-motorn Tera-AI är också utvecklad av T-Meeting/Europea i Malmö AB.

Synanpassning

Dövblinda var de första användarna av Totalkonversation. Självklart kan våra produkter anpassas efter användarens specifika behov av kommunikation. Synanpassningar i form av storlek och färg på text . På TM-PC finns ett unik funktion för inställning av ikonstorlek. Det finns möjlighet till anslutning till punktskrift-skrivare (Braille).