Produkter

Vi erbjuder funktionellt ekvivalent telefoni och digitala kommunikationslösningar för döva, dövblinda och hörselskadade. Våra marknadsledande produkter räknas som hjälpmedel och är upphandlade i Sveriges regioner.

ENBART BILDTELEFONI
Den klassiska lösningen. Så enkelt som möjligt för teckenspråksanvändare. Inbyggd texttelefon.
Telefonsvarare som text eller video.
TM-Touch (surfplatta), TM-Mobile (mobil), TM-PC och TM-PC Flerpart

AUTOTEXTADE TELEFONSAMTAL OCH TEXTNING PÅ PLATS
Ring vem du vill. Mottagaren använder helt vanlig telefon. Tal-till-text. Text-till-tal är också möjligt.
TERA-Touch (surfplatta), TERA-Mobile

BILDTELEFONI & AUTOTEXTNING & TALSYNTES
Kombinera videotelefoni med automatisk textning och/eller talsyntes. För dig som är teckenspråkig men vill känner dig bekväm med text. Tal-till-text och Text-till-tal.
TERA-Touch (surfplatta), TERA-Mobile

ENBART TEXTTELEFONI
Den klassiska lösningen. Telefonsvarare.
TM-Touch (surfplatta), TM-Mobile (mobil), TM-PC
För analog uppkoppling: Välj TK-lösning.

Varseblivning

Det behövs något extra när man inte hör om någon ringer. Våra produkter fungerar tillsammans med gängse varseblivning på marknaden. TM-Alert är T-Meetings egen lösning. Denna bär du med dig på armen, runt halsen eller i fickan. Varsebox är en lösning Lidol tagit fram för att underlätta för personal på fältet att på ett smidigt sätt göra installation hemma hos slutanvändare.

Synanpassning

Dövblinda var de första användarna av Totalkonversation. Självklart kan våra produkter anpassas efter användarens specifika behov av kommunikation. Synanpassningar i form av storlek och färg på text . På TM-PC finns ett unik funktion för inställning av ikonstorlek. Det finns möjlighet till anslutning till punktskrift-skrivare (Braille).

T-Meeting är Komplett Kommunikation – Delaktighet på riktigt

T-Meetings produkter bygger på öppen standard: Totalkonversation i kombination med att användaren kan nås på vanligt telefonnummer. All teknik är utvecklad i Europa och är GDPR-säker. Den unika AI/ML-motorn Tera-AI är också utveclad av T-Meeting (Europea i Malmö AB).

Unikt jämfört med andra produkter inom Totalkonversation

  • Allt-i-ett-lösning som gör det lätt att anpassa efter användarens behov utan att byta produkt.
  • Tera-AI med fokus på Svenska språket och andra små språk. Mycket hög kvalitet.
  • Talsyntes
  • Video och ljudkvalitén är utvecklad för extremt kräsna användare och har därför mycket hög HD-kvalitet.
  • Tillsammans med T-Meetings Push-teknik kan användaren tryggt själv planera när den vill vara nåbar eller inte.
  • Effektiv supportorganisation som löser problem genast. Ofta har de inte så mycket att göra för T-Meeting är mycket stabilt.

T-Meetings produktfamilj är unik

T-Meeting har vidareutvecklat tekniken för Alternativ telefoni. I och med Tera-AI och Tera-Talsyntes har vi lösningar inom området Komplett kommunikation.

Gör din organisation tillgänglig!

Vi kan också hjälpa organisationer att bli nåbara för alla. Eller som vill ha en mer inkluderande arbetsplats. Eller som vill att affärstjänsterna ska vara nåbara för alla. Lidol kan detta. Vi har varit verksamma inom området i ca 20 år. Sedan 2013 är vi återförsäljare av T-Meetins produkter.

Exempel på professionella lösningar: Dropin-Tolk på plats, Tillgänglig kundtjänst, Vård och omsorg på distans