Tillgänglighet

Lidol tillhandahåller flera olika tjänster inom tillgänglighetsområdet.

Allt från förstudier till kompletta åtaganden ihop med våra partners.  Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik